ผู้เรียนจะได้รับความรู้และฝึกทักษะในการแกะสลักผักและผลไม้ ชนิดต่าง ๆ อย่างละเอียดในทุกขั้นตอน นอกจากนี้ยังสามารถนำ ความรู้ไปประยุกต์ให้เกิดเส้นสายและลวดลายใหม่ ๆ หลากหลายรูปแบบรวม ไปถึงเคล็ดลับในการเก็บรักษางานแกะสลักให้คงความสดและสวยงาม ตลอดจนวิธีการจัดตกแต่งในภาชนะบนโต๊ะอาหารและสถานที่ต่าง ๆ

รายการขนมไทยที่เรียนมีดังนี้:

ครั้งที่ 1:

– แตงล้านใบพริ้ว – ใบฉลุ

– แตงล้านใบหยักริม – ใบเฟิร์น

– แตงล้านดอกทิวลิป – ดอกลิลลี่

– แตงล้านดอกบัว – ดอกกระทกรก

ครั้งที่ 2:

– แครอทดอกดาหลา

– แครอทดอกลั่นทม

– แครอทดอกดาวกระจาย

– แครอทดอกผีเสื้อ

– ตัวผีเสื้อ

ครั้งที่ 3:

– มะเขือเปราะลายดอกจันทร์

– มะเขือเปราะลายดาว

– มะเขือเปราะลายการะเวก

– มะเขือเปราะลายมะลิวัลย์

ครั้งที่ 4:

– แครอทลายรวงข้าว

– แครอทลายบานชื่น

– แครอทลายกลีบบัว

– แครอทลายข้าวโพด

– แครอทลายรักเร่

ครั้งที่ 5:

– ฟักทองดอกบานชื่น

– ฟักทองดอกรักเร่

– ฟักทองดอกกุหลาบ

ครั้งที่ 6:

– ลงลายฟักทองทั้งลูกลายกลีบบัว

ครั้งที่ 7:

– สลักมะม่วงชุด น้ำปลาหวาน

ครั้งที่ 8:

– แกะสลักผอบเผือกลงลายรักเร่

ครั้งที่ 9:

– แกะสลักชุดเครื่องจิ้ม ผักต่าง ๆ

ครั้งที่ 10:

– แกะสลักชุดผลไม้ต่าง ๆ พร้อมวิธีจัด

ครั้งที่ 11:

– ทบทวนการแกะสลักผักทั้งหมด พร้อมวิธีจัด

ครั้งที่ 12:

– ทบทวนการแกะสลักผลไม้ทั้งหมด พร้อมวิธีจัด

รายละเอียด:

ระยะเวลาในการเรียน 12 ครั้ง อัตราค่าเรียน 25,000 บาท

  • ผู้เรียนสามารถนำผลงานในชั้นเรียนกลับได้
  • วัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนทางโรงเรียน ฯ จะเป็นผู้จัดเตรียมให้ทั้งหมด
  • เมื่อเรียนจบหลักสูตรผู้เรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 1 ใบ
  • รายละเอียดวันและเวลาเรียนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02-002-2814 หรือ โทร. 086-900-9396 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 17.30 น. เวลาทำการปกติ
  • แถมฟรี รองเท้า ผ้ากันเปื้อนและตำราเรียน

สอบถามตารางเรียนเพิ่มเติม

02-002-2814 และ 086-900-9396

ผู้เรียนจะได้รับความรู้และฝึกทักษะในการแกะสลักผักและผลไม้ ชนิดต่าง ๆ อย่างละเอียดในทุกขั้นตอน นอกจากนี้ยังสามารถนำ ความรู้ไปประยุกต์ให้เกิดเส้นสายและลวดลายใหม่ ๆ หลากหลายรูปแบบรวม ไปถึงเคล็ดลับในการเก็บรักษางานแกะสลักให้คงความสดและสวยงาม ตลอดจนวิธีการจัดตกแต่งในภาชนะบนโต๊ะอาหารและสถานที่ต่าง ๆ

รายการขนมไทยที่เรียนมีดังนี้:

ครั้งที่ 1:

– แตงล้านใบพริ้ว – ใบฉลุ

– แตงล้านใบหยักริม – ใบเฟิร์น

– แตงล้านดอกทิวลิป – ดอกลิลลี่

– แตงล้านดอกบัว – ดอกกระทกรก

ครั้งที่ 2:

– แครอทดอกดาหลา

– แครอทดอกลั่นทม

– แครอทดอกดาวกระจาย

– แครอทดอกผีเสื้อ

– ตัวผีเสื้อ

ครั้งที่ 3:

– มะเขือเปราะลายดอกจันทร์

– มะเขือเปราะลายดาว

– มะเขือเปราะลายการะเวก

– มะเขือเปราะลายมะลิวัลย์

ครั้งที่ 4:

– แครอทลายรวงข้าว

– แครอทลายบานชื่น

– แครอทลายกลีบบัว

– แครอทลายข้าวโพด

– แครอทลายรักเร่

ครั้งที่ 5:

– ฟักทองดอกบานชื่น

– ฟักทองดอกรักเร่

– ฟักทองดอกกุหลาบ

ครั้งที่ 6:

– ลงลายฟักทองทั้งลูกลายกลีบบัว

ครั้งที่ 7:

– สลักมะม่วงชุด น้ำปลาหวาน

ครั้งที่ 8:

– แกะสลักผอบเผือกลงลายรักเร่

ครั้งที่ 9:

– แกะสลักชุดเครื่องจิ้ม ผักต่าง ๆ

ครั้งที่ 10:

– แกะสลักชุดผลไม้ต่าง ๆ พร้อมวิธีจัด

ครั้งที่ 11:

– ทบทวนการแกะสลักผักทั้งหมด พร้อมวิธีจัด

ครั้งที่ 12:

– ทบทวนการแกะสลักผลไม้ทั้งหมด พร้อมวิธีจัด

รายละเอียด:

ระยะเวลาในการเรียน 12 ครั้ง อัตราค่าเรียน 25,000 บาท

  • ผู้เรียนสามารถนำผลงานในชั้นเรียนกลับได้
  • วัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนทางโรงเรียน ฯ จะเป็นผู้จัดเตรียมให้ทั้งหมด
  • เมื่อเรียนจบหลักสูตรผู้เรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 1 ใบ
  • รายละเอียดวันและเวลาเรียนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02-002-2814 หรือ โทร. 086-900-9396 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 17.30 น. เวลาทำการปกติ
  • แถมฟรี รองเท้า ผ้ากันเปื้อนและตำราเรียน

สอบถามตารางเรียนเพิ่มเติม

02-002-2814 และ 086-900-9396