แนวคิดในการก่อตั้งโรงเรียนสอนทำอาหารแห่งนี้ ได้เริ่มขึ้นในปี 2529 โดยอาจารย์ อมินตรา ทินกร ณ อยุธยา ซึ่งขณะนั้น โรงเรียนสอนทำอาหาร สอนทำขนม ที่เปิดสอนให้แก่ผู้ที่รัก และสนใจในการเรียนทำอาหาร และเรียนทำขนมยังมีอยู่น้อยมาก โดยถูกจำกัดอยู่แค่เพียงกลุ่มคนหรือนักเรียนในโรงเรียนสายอาชีพเท่านั้น องค์ความรู้ต่างๆในครัวไทยก็ถูกถ่ายทอดกันเฉพาะกลุ่ม และไม่เผยแพร่ไปสู่คนนอก นอกจากนั้นอาชีพพ่อครัว แม่ครัวในเวลานั้นก็ถูกมองผ่านในมุมมองแบบเก่าๆ ที่เชื่อว่า “งานครัว” เป็นงานที่ไม่สามารถเชิดหน้าชูตาให้แก่ตนเองและวงศ์ตระกูลได้  ดังนั้นแนวความคิดในการเปิดสอนทำอาหาร และสอนทำขนม ในขณะนั้นนับว่าเกือบจะเป็นไปไม่ได้เลยทีเดียว เพราะคนจำนวนไม่น้อยเชื่อว่า การเรียนทำอาหาร และเรียนทำขนมนั้นไม่ใช่สิ่งจำเป็น เพราะคงไม่สามารถนำพาไปสู่อาชีพที่มีรายได้สูงและมีชื่อเสียง เกียรติยศได้

โรงเรียนสอนทำอาหารชื่อ “โรงเรียนศิลปศาสตร์อาหารไทยหม่อมหลวงพวง ทินกร” จึงได้ถือกำเนิดขึ้นมา โดยมุ่งเน้นในการเสริมสร้างทัศนคติในเชิงบวกต่ออาชีพพ่อครัว แม่ครัวไทย และงานครัวมาโดยตลอด พร้อมกันนี้ยังเปิดกว้างให้บุคคลต่างๆ ในหลากหลายสาขาอาชีพ ทุกเพศ ทุกวัย ที่ต้องการเรียนรู้และรู้จัก ขนมไทยและอาหารไทยโบราณ รวมไปถึงบุคคลที่ต้องการเรียนทำอาหาร และ เรียนทำขนม เพื่อก้าวไปสู่ประตูแห่งความสำเร็จ ในสาขาอาชีพเชฟอาหารไทย ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างเต็มภาคภูมิ

โรงเรียนศิลปศาสตร์อาหารไทยหม่อมหลวงพวง ทินกร  ได้รับการรับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ ในการเปิดสอนทำอาหาร และสอนทำขนม ตำรับชาววัง รวมทั้งการแกะสลักผักและผลไม้  งานร้อยมาลัย งานประดิษฐ์ดอกไม้สด พานพุ่ม และงานใบตอง ตลอดจนงานหัตถศิลป์แขนงต่างๆ  ในการสอนทำอาหารและสอนทำขนม และการเรียนแกะสลักผักผลไม้  ผู้เรียนจะต้องผ่านเกณฑ์การเรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตามเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนกำหนดไว้ เพื่อให้ได้ความรู้และความเข้าใจในหลักสูตรที่เรียนอย่างถ่องแท้ ทั้งนี้ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษรวม 2 ฉบับ เมื่อเรียนสำเร็จหลักสูตร