PROMOTION

“โปรโมชั่นหน้าฝนไม่กลัวหนาว กรกฏาคม 2562”
จับมือคนที่คุณรักมาเติมความชุ่มช่ำ และเติมความสุข
กับโปรโมชั่นสุดพิเศษต้นฤดูฝน พร้อมทั้งลด แถม เรียนฟรีทุกหลักสูตร

พร้อมรับสิทธิ์ เรียนฟรี หลักสูตรพิเศษอาหารไทยประยุกต์เพื่อการจัดเลี้ยง ทันที เมื่อลงทะเบียนทุกหลักสูตร* เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับจานอาหาร และเพิ่มความเป็นมืออาชีพทางด้านอาหาร อีกทั้งนำไปประกอบอาชีพหรือเป็นอาชีพเสริม และเมื่อลงทะเบียนเรียนหลักสูตร อาหารไทยขั้นสูงพิเศษ อาหารไทยต่างประเทศ พ่อครัวแม่ครัวไทย อาหารไทยเพื่อสุขภาพ และ Master Chef  จะได้รับวุฒิบัตรภาษาไทยเพิ่มอีก 1 ฉบับ พร้อมรับส่วนลดเงินสดทันที เมื่อลงทะเบียนเรียนทุกหลักสูตร มูลค่าสูงสุดถึง 10,500 บาท “เรียน 2 จ่ายเพียง 1”
พิเศษ ลงทะเบียนเรียนก่อนวันที่ 28 กรกฏาคม 2562 รับส่วนลดเพิ่มจากส่วนลดโปรโมชั่นอีก ทุกหลักสูตร**

หลักสูตร ราคาปกติ ส่วนลด ราคารวม ลงทะเบียนก่อน 28 กรกฏาคม 62 สิทธิพิเศษ ประจำเดือนกรกฏาคม 2562
อาหารไทยเบื้องต้น 14,000 บาท 250 บาท 13,750 บาท 500 บาท 13,250 บาท 1 แถม 1 และเลือกเรียนหลักสูตรอาหารไทยประยุกต์ 1 วัน
อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 18,000 บาท 250 บาท 17,750 บาท 500 บาท 17,250 บาท 1 แถม 1 และเลือกเรียนหลักสูตรอาหารไทยประยุกต์ 1 วัน
อาหารไทยขั้นสูง 28,000 บาท 1,000 บาท 27,000 บาท 500 บาท 26,500 บาท 1 แถม 1 และเลือกเรียนหลักสูตรอาหารไทยประยุกต์ 1 วัน
อาหารไทยขั้นสูงพิเศษ 35,000 บาท 5,250 บาท 29,750 บาท 750 บาท 29,000 บาท 1 แถม 1 รับสิทธิ์ เรียนฟรี หลักสูตรพิเศษ อาหารไทยประยุกต์ เพื่อการจัดเลี้ยง ทั้ง 2 วัน พร้อมรับวุฒิบัตรภาษาไทยเพิ่มอีก 1 ฉบับ
อาหารไทยต่างประเทศ 32,000 บาท 2,550 บาท 29,450 บาท 1,000 บาท 28,450 บาท 1 แถม 1 รับสิทธิ์ เรียนฟรี หลักสูตรพิเศษ อาหารไทยประยุกต์ เพื่อการจัดเลี้ยง ทั้ง 2 วัน พร้อมรับวุฒิบัตรภาษาไทยเพิ่มอีก 1 ฉบับ
อาหารไทยเพื่อสุขภาพ 38,500 บาท 1,500 บาท 37,000 บาท 1,500 บาท 35,500 บาท 1 แถม 1 รับสิทธิ์ เรียนฟรี หลักสูตรพิเศษ อาหารไทยประยุกต์ เพื่อการจัดเลี้ยง ทั้ง 2 วัน พร้อมรับวุฒิบัตรภาษาไทยเพิ่มอีก 1 ฉบับ
พ่อครัว – แม่ครัวไทย 67,500 บาท 6,000 บาท 61,500 บาท 2,500 บาท 59,000 บาท 1 แถม 1 รับสิทธิ์ เรียนฟรี หลักสูตรพิเศษ อาหารไทยประยุกต์ เพื่อการจัดเลี้ยง ทั้ง 2 วัน พร้อมรับวุฒิบัตรภาษาไทยเพิ่มอีก 1 ฉบับ
Master Chef และผู้ประกอบการอาหารไทย 78,500 บาท 7,500 บาท 71,000 บาท 3,000 บาท 68,000 บาท 1 แถม 1 รับสิทธิ์ เรียนฟรี หลักสูตรพิเศษ อาหารไทยประยุกต์ เพื่อการจัดเลี้ยง ทั้ง 2 วัน พร้อมรับวุฒิบัตรภาษาไทยเพิ่มอีก 1 ฉบับ

หมายเหตุ :
1.แกะสลักที่แถมในทุกหลักสูตร เข้าได้เฉพาะผู้เรียนหลัก
2.ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้เรียนหลัก ในการเรียนหลักสูตรพิเศษ เท่านั้น
3.ลงทะเบียนเรียนภายในวันที่ 31 กรกฏาคม 62 นี้ ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกเรียน หลังจากลงทะเบียนภายใน 3 เดือน ได้ตามความเหมาะสม

ต่อที่ 1 – รับส่วนลด เงินสด ทันทีไม่ต้องรอลุ้น มูลค่าสูงสุดถึง 10,500 บาททันที เมื่อลงทะเบียนเรียนทุกหลักสูตร และลดเพิ่มอีก เมื่อลงทะเบียนตามวันที่กำหนด

ต่อที่ 2เรียนฟรี 1 แถม 1 ทันทีทุกหลักสูตร เฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้น

ต่อที่ 3 แถมฟรีทันที รับสิทธิ์ เรียนฟรี ทันที หลักสูตรพิเศษอาหารไทยประยุกต์ เพื่อการจัดเลี้ยง มูลค่ากว่า 50,000 บาท
– เลือกเรียนฟรี 1 วัน (วันใดก็ได้) เมื่อลงทะเบียนเรียนหลักสูตรอาหารไทยเบื้องต้น อาหารไทยขั้นพื้นฐาน และอาหารไทยขั้นสูง*
– เรียนฟรีทั้ง 2 วัน เมื่อลงทะเบียนเรียนหลักสูตร อาหารไทยขั้นสูงพิเศษ อาหารไทยต่างประเทศ พ่อครัวแม่ครัวไทย อาหารไทยเพื่อสุขภาพ และ Master Chef พร้อมรับวุฒิบัตรภาษาไทย 1 ฉบับ

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์โปรโมชั่น

  • ไม่สามารถแลกสิทธิ์เป็นเงินสดได้
  • ผู้เรียนไม่สามารถโอนย้ายสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  • รับจำนวนจำกัด 10 ท่านต่อหลักสูตรเท่านั้น
  • หลักสูตรพิเศษชุดอาหารไทยประยุกต์ เพื่อการจัดเลี้ยง เป็นการเรียนการสอนแบบกลุ่ม ตามวันและเวลาที่กำหนด

**สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 กรกฏาคม 62 เท่านั้น**