PROMOTION

“ต้อนรับลมหนาว พฤษจิกายน 2562”
จับมือคนที่คุณรักมาเติมความชุ่มช่ำและความสุข
กับโปรโมชั่นสุดพิเศษต้อนรับต้นฤดูหนาว พร้อมทั้งลด แถม เรียนฟรีทุกหลักสูตร

พร้อมรับสิทธิ์ เรียนฟรี หลักสูตรพิเศษชุดอาหารไทย ขนมไทย และเครื่องดื่มเพื่อการจัดเลี้ยง (New Year Party Set) สามารถนำไปใช้ในกิจกรรมวันปีใหม่ นำไปประกอบอาชีพหรือเป็นอาชีพเสริมได้ พร้อมรับวุฒิบัตรภาษาไทยเพิ่มอีก 1 ฉบับ เมื่อลงทะเบียนเรียนหลักสูตร อาหารไทยขั้นสูงพิเศษ อาหารไทยต่างประเทศ พ่อครัวแม่ครัวไทย อาหารไทยเพื่อสุขภาพ และ Master Chef  และรับส่วนลดเงินสดทันที เมื่อลงทะเบียนเรียนทุกหลักสูตร มูลค่าสูงสุดถึง 11,000 บาท “เรียน 2 จ่ายเพียง 1 เท่านั้น”

หลักสูตร ราคาปกติ ส่วนลด ราคารวม สิทธิพิเศษ ประจำเดือน พฤษจิกายน 2562
อาหารไทยเบื้องต้น 14,000 บาท 1,500 บาท 12,500 บาท 1 แถม 1 เลือกเรียนฟรี หลักสูตรเพื่อการจัดเลี้ยง 1 วัน
อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 18,000 บาท 2,500 บาท 15,500 บาท 1 แถม 1 เลือกเรียนฟรี หลักสูตรเพื่อการจัดเลี้ยง 1 วัน
อาหารไทยขั้นสูง 28,000 บาท 6,000 บาท 22,000 บาท 1 แถม 1 รับสิทธิ์เรียนฟรี หลักสูตรพิเศษ ชุดอาหารไทย ขนมไทย และเครื่องดื่ม เพื่อการจัดเลี้ยง (New Year Party Set) พร้อมรับวุฒิบัตรภาษาไทย เพิ่มอีก 1 ฉบับ
อาหารไทยขั้นสูงพิเศษ 35,000 บาท 6,000 บาท 29,000 บาท 1 แถม 1 รับสิทธิ์เรียนฟรี หลักสูตรพิเศษ ชุดอาหารไทย ขนมไทย และเครื่องดื่ม เพื่อการจัดเลี้ยง (New Year Party Set) พร้อมรับวุฒิบัตรภาษาไทย เพิ่มอีก 1 ฉบับ
อาหารไทยต่างประเทศ 32,000 บาท 4,000 บาท 28,000 บาท 1 แถม 1 รับสิทธิ์เรียนฟรี หลักสูตรพิเศษ ชุดอาหารไทย ขนมไทย และเครื่องดื่ม เพื่อการจัดเลี้ยง (New Year Party Set) พร้อมรับวุฒิบัตรภาษาไทย เพิ่มอีก 1 ฉบับ
อาหารไทยเพื่อสุขภาพ 38,500 บาท 4,000 บาท 34,500 บาท 1 แถม 1 รับสิทธิ์เรียนฟรี หลักสูตรพิเศษ ชุดอาหารไทย ขนมไทย และเครื่องดื่ม เพื่อการจัดเลี้ยง (New Year Party Set) พร้อมรับวุฒิบัตรภาษาไทย เพิ่มอีก 1 ฉบับ
พ่อครัว – แม่ครัวไทย 67,500 บาท 9,000 บาท 58,500 บาท 1 แถม 1 รับสิทธิ์เรียนฟรี หลักสูตรพิเศษ ชุดอาหารไทย ขนมไทย และเครื่องดื่ม เพื่อการจัดเลี้ยง (New Year Party Set) พร้อมรับวุฒิบัตรภาษาไทย เพิ่มอีก 1 ฉบับ
Master Chef และผู้ประกอบการอาหารไทย 78,500 บาท 11,000 บาท 67,500 บาท 1 แถม 1 รับสิทธิ์เรียนฟรี หลักสูตรพิเศษ ชุดอาหารไทย ขนมไทย และเครื่องดื่ม เพื่อการจัดเลี้ยง (New Year Party Set) พร้อมรับวุฒิบัตรภาษาไทย เพิ่มอีก 1 ฉบับ

หมายเหตุ :
1.แกะสลักที่แถมในทุกหลักสูตร เข้าได้เฉพาะผู้เรียนหลัก
2.ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้เรียนหลัก ในการเรียนหลักสูตรพิเศษ เท่านั้น
3.ลงทะเบียนเรียนภายในวันที่ 30 พฤษจิกายน 62 นี้ ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกเรียน หลังจากลงทะเบียนภายใน 3 เดือน ได้ตามความเหมาะสม

ต่อที่ 1 – รับส่วนลด เงินสด ทันทีไม่ต้องรอลุ้น มูลค่าสูงสุดถึง 11,000 บาททันที เมื่อลงทะเบียนเรียนทุกหลักสูตร และลดเพิ่มอีก เมื่อลงทะเบียนตามวันที่กำหนด

ต่อที่ 2เรียนฟรี 1 แถม 1 ทันทีทุกหลักสูตร เฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้น

ต่อที่ 3 แถมฟรีทันที รับสิทธิ์ เรียนฟรี ทันที หลักสูตรพิเศษอาหารไทย ขนมไทย และเครื่องดื่มเพื่อการจัดเลี้ยง (New Year Party Set) มูลค่ากว่า 50,000 บาท
– เลือกเรียนฟรี 1 วัน (วันใดก็ได้) เมื่อลงทะเบียนเรียนหลักสูตรอาหารไทยเบื้องต้น และอาหารไทยขั้นพื้นฐาน
– เรียนฟรีทั้ง 2 วัน เมื่อลงทะเบียนเรียนหลักสูตร อาหารไทยขั้นสูงพิเศษ อาหารไทยต่างประเทศ พ่อครัวแม่ครัวไทย อาหารไทยเพื่อสุขภาพ และ Master Chef พร้อมรับวุฒิบัตรภาษาไทย 1 ฉบับ

ต่อที่ 4
– จับฉลากลุ้นรับ บัตรกำนัล Starbucks มูลค่ารวมกว่า 1,000 บาททุกหลักสูตร
– จับฉลากลุ้นรับ บัตรกำนัลรับประทานอาหาร Thai Bus Food Tour (มิชลินสตาร์) จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 5,000 บาท

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์โปรโมชั่น

  • ไม่สามารถแลกสิทธิ์เป็นเงินสดได้
  • ผู้เรียนไม่สามารถโอนย้ายสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  • รับจำนวนจำกัด 10 ท่านต่อหลักสูตรเท่านั้น
  • หลักสูตรพิเศษชุดอาหารไทยประยุกต์ เพื่อการจัดเลี้ยง เป็นการเรียนการสอนแบบกลุ่ม ตามวันและเวลาที่กำหนด

**สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ลงทะเบียน ภายในวันที่ 30 พฤษจิกายน 62 เท่านั้น**