PROMOTION

“โปรโมชั่นช่ำฟ้าหน้าฝนมิถุนายน 61”
“ส่งความสุขชุ่มช่ำให้หนำใจ ลด แจก แถม ฟรี ทุกหลักสูตร” ด่วนจำนวนจำกัด

พร้อมรับสิทธิ์ เรียนฟรี หลักสูตรพิเศษอาหารไทยและขนมไทยโบราณที่หาชิมหาชมได้ยากมากถึง 12 เมนู สามารถนำไปประกอบอาชีพหรือเป็นอาชีพเสริมได้ และรับวุมิบัตรภาษาไทยเพิ่มอีก 1 ฉบับ เมื่อลงทะเบียนเรียนหลักสูตร อาหารไทยขั้นสูงพิเศษ อาหารไทยต่างประเทศ พ่อครัวแม่ครัวไทย อาหารไทยเพื่อสุขภาพ และ Master Chef “เรียน 2 จ่ายเพียง 1” และรับส่วนลดเงินสดทันที เมื่อลงทะเบียนเรียนทุกหลักสูตร มูลค่าสูงสุดถึง 8,200 บาท หรือจะแบ่งชำระกับ KTC*

หลักสูตร ราคาปกติ ส่วนลด ราคารวม สิทธิพิเศษ ประจำเดือนมิถุนายน 2561
อาหารไทยเบื้องต้น 14,000 บาท 500 บาท 13,500 บาท รับกิ๊ฟเซ็ตผลิตภัณฑ์ประกอบอาหาร 1 ชุด
อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 18,000 บาท 1,000 บาท 17,000 บาท รับกิ๊ฟเซ็ตผลิตภัณฑ์ประกอบอาหาร 1 ชุด
อาหารไทยขั้นสูง 27,000 บาท 2,000 บาท 25,000 บาท รับกิ๊ฟเซ็ตผลิตภัณฑ์ประกอบอาหาร 1 ชุด
อาหารไทยขั้นสูงพิเศษ 35,000 บาท 6,500 บาท 28,500 บาท 1 แถม 1 รับสิทธิ์ เรียนฟรี หลักสูตรพิเศษชุดอาหารไทยโบราณหายากทั้ง 4 หมวด พร้อมรับวุฒิบัตรภาษาไทยเพิ่มอีก 1 ฉบับ และรับกิ๊ฟเซ็ตผลิตภัณฑ์ประกอบอาหาร 1 ชุด
อาหารไทยต่างประเทศ 29,500 บาท 2,000 บาท 27,500 บาท 1 แถม 1 รับสิทธิ์ เรียนฟรี หลักสูตรพิเศษชุดอาหารไทยโบราณหายากทั้ง 4 หมวด พร้อมรับวุฒิบัตรภาษาไทยเพิ่มอีก 1 ฉบับ และรับกิ๊ฟเซ็ตผลิตภัณฑ์ประกอบอาหาร 1 ชุด
อาหารไทยเพื่อสุขภาพ 38,000 บาท 3,000 บาท 35,000 บาท 1 แถม 1 รับสิทธิ์ เรียนฟรี หลักสูตรพิเศษชุดอาหารไทยโบราณหายากทั้ง 4 หมวด พร้อมรับวุฒิบัตรภาษาไทยเพิ่มอีก 1 ฉบับ และรับกิ๊ฟเซ็ตผลิตภัณฑ์ประกอบอาหาร 1 ชุด
พ่อครัว – แม่ครัวไทย 65,000 บาท 6,300 บาท 58,700 บาท 1 แถม 1 รับสิทธิ์ เรียนฟรี หลักสูตรพิเศษชุดอาหารไทยโบราณหายากทั้ง 4 หมวด พร้อมรับวุฒิบัตรภาษาไทยเพิ่มอีก 1 ฉบับ และรับกิ๊ฟเซ็ตผลิตภัณฑ์ประกอบอาหาร 1 ชุด
Master Chef และผู้ประกอบการอาหารไทย 75,000 บาท 8,200 บาท 66,800 บาท 1 แถม 1 รับสิทธิ์ เรียนฟรี หลักสูตรพิเศษชุดอาหารไทยโบราณหายากทั้ง 4 หมวด พร้อมรับวุฒิบัตรภาษาไทยเพิ่มอีก 1 ฉบับ และรับกิ๊ฟเซ็ตผลิตภัณฑ์ประกอบอาหาร 1 ชุด

หมายเหตุ :
1.แกะสลักที่แถมในทุกหลักสูตร เข้าได้เฉพาะผู้เรียนหลัก
2.ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้เรียนหลัก ในการเรียนหลักสูตรพิเศษ เท่านั้น
3.ลงทะเบียนเรียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 61 นี้ ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกเรียน หลังจากลงทะเบียนภายใน 3 เดือน ได้ตามความเหมาะสม

ต่อที่ 1 – รับส่วนลด เงินสด ทันทีไม่ต้องรอลุ้น มูลค่าสูงสุดถึง 8,200 บาททันที เมื่อลงทะเบียนเรียนทุกหลักสูตร

ต่อที่ 2เรียนฟรี 1 แถม 1 ทันทีทุกหลักสูตร เฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้น เมื่อลงทะเบียนเรียนหลักสูตร อาหารไทยขั้นสูงพิเศษ พ่อครัวแม่ครัวไทย และ Master Chef

ต่อที่ 3 แถมฟรีทันที รับสิทธิ์ เรียนฟรี ทันที หลักสูตรพิเศษชุดอาหารไทยและขนมไทยหายาก มูลค่ากว่า 50,000 บาท เมื่อลงทะเบียนเรียนหลักสูตร อาหารไทยขั้นสูงพิเศษ อาหารไทยต่างประเทศ พ่อครัวแม่ครัวไทย อาหารไทยเพื่อสุขภาพ และ Master Chef พร้อมรับวุฒิบัตรภาษาไทย 1 ฉบับ

ต่อที่ 4 รับกิ๊ฟเซ็ตผลิตภัณฑ์ประกอบอาหาร 1 ชุด เมื่อลงทะเบียนเรียนหลักสูตรทุกหลักสูตร

ต่อที่ 5แบ่งชำระค่าเรียนโดยไม่ต้องจ่ายเต็มกับบัตรเครดิต KTC รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท สำหรับรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% หรือรายการที่สมาชิกบัตรฯ จ่ายดอกเบี้ย โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์โปรโมชั่น

  • ไม่สามารถแลกสิทธิ์เป็นเงินสดได้
  • ผู้เรียนไม่สามารถโอนย้ายสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  • รับจำนวนจำกัด 10 ท่านต่อหลักสูตรเท่านั้น
  • หลักสูตรพิเศษชุดอาหารไทยและขนมไทยหายาก เป็นการเรียนการสอนแบบกลุ่ม ตามวันและเวลาที่กำหนด

**สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ลงทะเบียน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 61 เท่านั้น**