PROMOTION

“โปรโมชั่นคลายร้อนเมษายน 2562”
จับมือคนที่คุณรัก ท่ามกลางความร้อนระอุ มาคลายร้อน เติมความสุขกัน
กับโปรโมชั่นสุดพิเศษ ต้อนรับฤดูร้อนอย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งลด แถม เรียนฟรีทุกหลักสูตร

พร้อมรับสิทธิ์ เรียนฟรี หลักสูตรพิเศษอาหารไทยโบราณเพื่อการนำเสนอ (food Presentation) ทันที เมื่อลงทะเบียนทุกหลักสูตร เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับจานอาหาร และเพิ่มความเป็นมืออาชีพทางด้านอาหาร อีกทั้งนำไปประกอบอาชีพหรือเป็นอาชีพเสริม และเมื่อลงทะเบียนเรียนหลักสูตร อาหารไทยขั้นสูงพิเศษ อาหารไทยต่างประเทศ พ่อครัวแม่ครัวไทย อาหารไทยเพื่อสุขภาพ และ Master Chef  จะได้รับวุฒิบัตรภาษาไทยเพิ่มอีก 1 ฉบับ พร้อมรับส่วนลดเงินสดทันที เมื่อลงทะเบียนเรียนทุกหลักสูตร มูลค่าสูงสุดถึง 8,500 บาท “เรียน 2 จ่ายเพียง 1”
พิเศษ ลงทะเบียนเรียนก่อนวันที่ 25 เมษายน 2562 รับส่วนลดเพิ่มจากส่วนลดโปรโมชั่นอีก ทุกหลักสูตร**

หลักสูตร ราคาปกติ ส่วนลด ราคารวม ลงทะเบียนก่อน 25 เมษายน 62 สิทธิพิเศษ ประจำเดือนเมษายน 2562
อาหารไทยเบื้องต้น 14,000 บาท 14,000 บาท 500 บาท 13,500 บาท 1 แถม 1 และเลือกเรียนหลักสูตรอาหารไทยโบราณ 1 วัน
อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 18,000 บาท 18,000 บาท 500 บาท 17,500 บาท 1 แถม 1 และเลือกเรียนหลักสูตรอาหารไทยโบราณ 1 วัน
อาหารไทยขั้นสูง 27,000 บาท 27,000 บาท 1,500 บาท 25,500 บาท 1 แถม 1 และเลือกเรียนหลักสูตรอาหารไทยโบราณ 1 วัน
อาหารไทยขั้นสูงพิเศษ 35,000 บาท 5,500 บาท 29,500 บาท 500 บาท 29,000 บาท 1 แถม 1 รับสิทธิ์ เรียนฟรี หลักสูตรพิเศษอาหารไทยโบราณเพื่อการนำเสนอ (Food Presentation) ทั้ง 2 วัน พร้อมรับวุฒิบัตรภาษาไทยเพิ่มอีก 1 ฉบับ
อาหารไทยต่างประเทศ 32,000 บาท 2,500 บาท 29,500 บาท 1,000 บาท 28,500 บาท 1 แถม 1 รับสิทธิ์ เรียนฟรี หลักสูตรพิเศษอาหารไทยโบราณเพื่อการนำเสนอ (Food Presentation) ทั้ง 2 วัน พร้อมรับวุฒิบัตรภาษาไทยเพิ่มอีก 1 ฉบับ
อาหารไทยเพื่อสุขภาพ 38,000 บาท 2,000 บาท 36,000 บาท 1,000 บาท 35,000 บาท 1 แถม 1 รับสิทธิ์ เรียนฟรี หลักสูตรพิเศษอาหารไทยโบราณเพื่อการนำเสนอ (Food Presentation) ทั้ง 2 วัน พร้อมรับวุฒิบัตรภาษาไทยเพิ่มอีก 1 ฉบับ
พ่อครัว – แม่ครัวไทย 67,000 บาท 7,500 บาท 59,500 บาท 1,000 บาท 58,500 บาท 1 แถม 1 รับสิทธิ์ เรียนฟรี หลักสูตรพิเศษอาหารไทยโบราณเพื่อการนำเสนอ (Food Presentation) ทั้ง 2 วัน พร้อมรับวุฒิบัตรภาษาไทยเพิ่มอีก 1 ฉบับ
Master Chef และผู้ประกอบการอาหารไทย 78,000 บาท 8,500 บาท 69,500 บาท 1,500 บาท 68,000 บาท 1 แถม 1 รับสิทธิ์ เรียนฟรี หลักสูตรพิเศษอาหารไทยโบราณเพื่อการนำเสนอ (Food Presentation) ทั้ง 2 วัน พร้อมรับวุฒิบัตรภาษาไทยเพิ่มอีก 1 ฉบับ

หมายเหตุ :
1.แกะสลักที่แถมในทุกหลักสูตร เข้าได้เฉพาะผู้เรียนหลัก
2.ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้เรียนหลัก ในการเรียนหลักสูตรพิเศษ เท่านั้น
3.ลงทะเบียนเรียนภายในวันที่ 30 เมษายน 62 นี้ ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกเรียน หลังจากลงทะเบียนภายใน 3 เดือน ได้ตามความเหมาะสม

ต่อที่ 1 – รับส่วนลด เงินสด ทันทีไม่ต้องรอลุ้น มูลค่าสูงสุดถึง 8,500 บาททันที เมื่อลงทะเบียนเรียนทุกหลักสูตร และลดเพิ่มอีก เมื่อลงทะเบียนตามวันที่กำหนด

ต่อที่ 2เรียนฟรี 1 แถม 1 ทันทีทุกหลักสูตร เฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้น

ต่อที่ 3 แถมฟรีทันที รับสิทธิ์ เรียนฟรี ทันที หลักสูตรพิเศษอาหารไทยเพื่อการนำเสนอ มูลค่ากว่า 50,000 บาท
– เลือกเรียนฟรี 1 วัน (วันใดก็ได้) เมื่อลงทะเบียนเรียนหลักสูตรอาหารไทยเบื้องต้น อาหารไทยขั้นพื้นฐาน และอาหารไทยขั้นสูง*
– เรียนฟรีทั้ง 2 วัน เมื่อลงทะเบียนเรียนหลักสูตร อาหารไทยขั้นสูงพิเศษ อาหารไทยต่างประเทศ พ่อครัวแม่ครัวไทย อาหารไทยเพื่อสุขภาพ และ Master Chef พร้อมรับวุฒิบัตรภาษาไทย 1 ฉบับ

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์โปรโมชั่น

  • ไม่สามารถแลกสิทธิ์เป็นเงินสดได้
  • ผู้เรียนไม่สามารถโอนย้ายสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  • รับจำนวนจำกัด 10 ท่านต่อหลักสูตรเท่านั้น
  • หลักสูตรพิเศษชุดอาหารไทยโบราณ ขนมไทยโบราณ เพื่อการนำเสนอ เป็นการเรียนการสอนแบบกลุ่ม ตามวันและเวลาที่กำหนด

**สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ลงทะเบียน ภายในวันที่ 30 เมษายน 62 เท่านั้น**