PROMOTION

โปรโมชั่นคลายร้อนเดือนเมษายน 60
สาดความสุขให้ฉ่ำใจ…ต้อนรับปีใหม่ไทย “ลด แจก แถม ฟรี”


รับสิทธิ์ เรียนฟรี หลักสูตรข้าวแช่ตำรับชาววัง – เครื่องเคียง และวิธีการจัดตกแต่งครบชุด มูลค่ากว่า 25,000 บาท

รับส่วนลดเงินสดทันที เมื่อลงทะเบียนทุกหลักสูตร มูลค่าสูงสุดถึง 7,000 บาท พร้อมรับกิ๊ฟเซ็ตผลิตภัณฑ์ประกอบอาหาร

หลักสูตร ราคาปกติ ส่วนลด ราคารวม สิทธิพิเศษประจำเดือนเมษายน 2560
อาหารไทยเบื้องต้น 14,000 บาท 1,000 บาท 13,000 บาท รับกิ๊ฟเซ็ตผลิตภัณฑ์ประกอบอาหาร 1 ชุดเล็ก
อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 18,000 บาท 1,000 บาท 17,000 บาท รับกิ๊ฟเซ็ตผลิตภัณฑ์ประกอบอาหาร 1 ชุดเล็ก
อาหารไทยขั้นสูง 27,000 บาท 2,500 บาท 24,500 บาท รับกิ๊ฟเซ็ตผลิตภัณฑ์ประกอบอาหาร 1 ชุดใหญ่
อาหารไทยขั้นสูงพิเศษ 35,000 บาท 6,000 บาท 29,000 บาท 1 แถม 1 + รับกิ๊ฟเซ็ตผลิตภัณฑ์ประกอบอาหาร 1 ชุดใหญ่ พร้อมเรียนฟรี หลักสูตรข้าวแช่ตำหรับชาววัง – เครื่องเคียง และวิธีการจัดตกแต่งครบชุด (วุฒิบัตรภาษาไทย 1 ฉบับ)
อาหารไทยต่างประเทศ 29,500 บาท 1,500 บาท 28,000 บาท 1 แถม 1 + รับกิ๊ฟเซ็ตผลิตภัณฑ์ประกอบอาหาร 1 ชุดใหญ่ พร้อมเรียนฟรี หลักสูตรข้าวแช่ตำหรับชาววัง – เครื่องเคียง และวิธีการจัดตกแต่งครบชุด (วุฒิบัตรภาษาไทย 1 ฉบับ)
พ่อครัว – แม่ครัวไทย 65,000 บาท 7,000 บาท 58,000 บาท 1 แถม 1 + รับกิ๊ฟเซ็ตผลิตภัณฑ์ประกอบอาหาร 1 ชุดใหญ่ พร้อมเรียนฟรี หลักสูตรข้าวแช่ตำหรับชาววัง – เครื่องเคียง และวิธีการจัดตกแต่งครบชุด (วุฒิบัตรภาษาไทย 1 ฉบับ)
Exclusive Thai Cuisine 75,000 บาท 75,000 บาท 1 แถม 1 + รับกิ๊ฟเซ็ตผลิตภัณฑ์ประกอบอาหาร 1 ชุดใหญ่ พร้อมเรียนฟรี หลักสูตรข้าวแช่ตำหรับชาววัง – เครื่องเคียง และวิธีการจัดตกแต่งครบชุด (วุฒิบัตรภาษาไทย 1 ฉบับ)

หมายเหตุ :
1.แกะสลักที่แถมในทุกหลักสูตร เข้าได้เฉพาะผู้เรียนหลัก
2.ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้เรียนหลัก ในการเรียนหลักสูตรข้าวแช่ตำรับชาววังเท่านั้น
3.ลงทะเบียนเรียนภายในเดือนเมษายนนี้ ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนหลังจากลงทะเบียนภายใน 3 เดือน ได้ตามความเหมาะสม

ต่อที่ 1 – รับส่วนลดเงินสด ทันที่เมื่อลงทะเบียนทุกหลักสูตร มูลค่าสูงสุดถึง 7,000 บาท

ต่อที่ 2 – รับสิทธิ์พิเศษเรียนฟรี 1 แถม 1 ทันที! เมื่อลงทะเบียนเรียนหลักสูตรอาหารไทยขั้นสูงพิเศษ, อาหารไทยต่างประเทศ และพ่อครัวแม่ครัวไทย และ Exclusive Thai Cuisine

ต่อที่ 3 – เมื่อลงทะเบียนเรียนอาหารไทยทุกหลักสูตร รับฟรีกิ๊ฟเซ็ตผลิตภัณฑ์ประกอบอาหาร จากผู้สนับสนุน

ต่อที่ 4 – เมื่อลงทะเบียนเรียนอาหารไทยขั้นสูงพิเศษ, อาหารไทยต่างประเทศ, พ่อครัวแม่ครัวไทย และ Exclusive Thai Cuisine รัับสิทธิ์เรียนฟรีหลักสูตรข้าวแช่ตำรับชาววัง พร้อมเครื่องเคียง และวิธีการจัดตกแต่งมูลค่ากว่า 25,000 บาท พร้อมรับวุฒิบัตร 1 ฉบับ

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์โปรโมชั่น

  • ไม่สามารถแลกสิทธิ์เป็นเงินสดได้
  • ผู้เรียนไม่สามารถโอนย้ายสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  • รับจำนวนจำกัด 10 ท่านต่อหลักสูตรเท่านั้น
  • การเรียนการสอนเป็นแบบกลุ่ม ตามวันและเวลาที่กำหนด

**สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ลงทะเบียน ภายในเดือนเมษายน 60 เท่านั้น**