PROMOTION

โปรโมชั่นชุ่มฉ่ำต้อนรับฤดูฝน มิถุนายน 60
ส่งความชุ่มให้หนำใจ “ทั้งลด แถม เรียนฟรี”


รับสิทธิ์ เรียนฟรี หลักสูตรพิเศษขนมไทย เพื่อการทำมาค้าขาย รวม 10 รายการ มูลค่ากว่า 25,000 บาท

พร้อมรับส่วนลดเงินสดทันที เมื่อลงทะเบียนทุกหลักสูตรอาหารไทยขั้นสูงพิเศษ พ่อครัวแม่ครัวไทย และ Master Chef มูลค่าสูงสุดถึง 7,000 บาท

หลักสูตร ราคาปกติ ส่วนลด ราคารวม สิทธิพิเศษประจำเดือนมิถุนายน 2560
อาหารไทยเบื้องต้น 14,000 บาท 14,000 บาท รับกิ๊ฟเซ็ต ผลิตภัณฑ์ประกอบอาหาร 1 ชุดเล็ก
อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 18,000 บาท 18,000 บาท รับกิ๊ฟเซ็ต ผลิตภัณฑ์ประกอบอาหาร 1 ชุดเล็ก
อาหารไทยขั้นสูง 27,000 บาท 24,500 บาท รับกิ๊ฟเซ็ต ผลิตภัณฑ์ประกอบอาหาร 1 ชุดเล็ก
อาหารไทยขั้นสูงพิเศษ 35,000 บาท 7,000 บาท 28,000 บาท 1 แถม 1 + เรียนฟรี หลักสูตรพิเศษขนมไทย เพื่อการทำมาค้าขาย 10 รายการ พร้อมรับวุฒิบัตรภาษาไทย 1 ฉบับ
อาหารไทยต่างประเทศ 29,500 บาท 29,500 บาท 1 แถม 1 + เรียนฟรี หลักสูตรพิเศษขนมไทย เพื่อการทำมาค้าขาย 10 รายการ พร้อมรับวุฒิบัตรภาษาไทย 1 ฉบับ
พ่อครัว – แม่ครัวไทย 65,000 บาท 6,000 บาท 59,000 บาท 1 แถม 1 + เรียนฟรี หลักสูตรพิเศษขนมไทย เพื่อการทำมาค้าขาย 10 รายการ พร้อมรับวุฒิบัตรภาษาไทย 1 ฉบับ
Master Chef และผู้ประกอบการอาหารไทย 75,000 บาท 5,000 บาท 70,000 บาท 1 แถม 1 + เรียนฟรี หลักสูตรพิเศษขนมไทย เพื่อการทำมาค้าขาย 10 รายการ พร้อมรับวุฒิบัตรภาษาไทย 1 ฉบับ

หมายเหตุ :
1.แกะสลักที่แถมในทุกหลักสูตร เข้าได้เฉพาะผู้เรียนหลัก
2.ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้เรียนหลัก ในการเรียนหลักสูตรพิเศษ ขนมไทยเพื่อการทำมาค้าขายเท่านั้น
3.ลงทะเบียนเรียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 60 นี้ ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกเรียน หลังจากลงทะเบียนภายใน 3 เดือน ได้ตามความเหมาะสม

ต่อที่ 1 – รับส่วนลดเงินสด มูลค่าสูงสุดถึง 7,000 บาททันที เมื่อลงทะเบียนหลักสูตรอาหารไทยขั้นสูงพิเศษ พ่อครัวแม่ครัวไทย และ Master Chef

ต่อที่ 2 – เรียนฟรี 1 แถม 1 ทันที! เมื่อลงทะเบียนเรียนหลักสูตรอาหารไทยขั้นสูงพิเศษ, อาหารไทยต่างประเทศ, พ่อครัวแม่ครัวไทย และ Master Chef

ต่อที่ 3 – รับสิทธิ์ เรียนฟรี หลักสูตรพิเศษ ขนมไทยเพื่อการทำมาค้าขาย มูลค่ากว่า 25,000 บาท พร้อมรับวุฒิบัตรภาษาไทย 1 ฉบับ เมื่อลงทะเบียนเรียนหลักสูตรอาหารไทยขั้นสูงพิเศษ, อาหารไทยต่างประเทศ, พ่อครัวแม่ครัวไทย และ Master Chef

ต่อที่ 4 – รับทันทีกิ๊ฟเซ็ตผลิตภัณฑ์ประกอบอาหาร 1 ชุดเล็ก เมื่อลงทะเบียนเรียนหลักสูตรอาหารไทยเบื้องต้น อาหารไทยขั้นพื้นฐาน และอาหารไทยขั้นสูง

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์โปรโมชั่น

  • ไม่สามารถแลกสิทธิ์เป็นเงินสดได้
  • ผู้เรียนไม่สามารถโอนย้ายสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  • รับจำนวนจำกัด 10 ท่านต่อหลักสูตรเท่านั้น
  • การเรียนการสอนเป็นแบบกลุ่ม ตามวันและเวลาที่กำหนด

**สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ลงทะเบียน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 60 เท่านั้น**