PROMOTION

ส่งท้ายหน้าฝน ต้อนรับหน้าหนาว ตุลาคม 60
กระจายความสุข “ลด แลก แจก เรียนฟรีทุกหลักสูตร”

พร้อมรับสิทธิ์ เลือกเรียนฟรี หลักสูตรพิเศษอาหารชุด สำหรับประกอบธุรกิจร้านอาหาร มากถึง 4 ชุด มูลค่ากว่า 50,000 บาท สามารถนำไปประกอบอาชีพ หรือเป็นอาชีพเสริมได้เลยทันที เมื่อลงทะเบียนเรียนทุกหลักสูตร พร้อมรับวุฒิบัตรภาษาไทยเพิ่มอีก 1 ฉบับ (เมื่อเรียนครบทั้ง 4 เซ็ต)

พร้อมรับส่วนลดเงินสดทันที เมื่อลงทะเบียนเรียนหลักสูตรที่กำหนด มูลค่าสูงสุดถึง 7,000 บาท

หลักสูตร ราคาปกติ ส่วนลด ราคารวม สิทธิพิเศษ ประจำเดือนตุลาคม 2560
อาหารไทยเบื้องต้น 14,000 บาท 14,000 บาท รับสิทธิ์เลือกเรียนอาหาร หรือขนม 1 Set
อาหารไทยขั้นพื้นฐาน 18,000 บาท 18,000 บาท รับสิทธิ์เลือกเรียนอาหาร หรือขนม 1 Set
อาหารไทยขั้นสูง 27,000 บาท 27,000 บาท รับสิทธิ์เลือกเรียนอาหาร หรือขนม 2 Set
อาหารไทยขั้นสูงพิเศษ 35,000 บาท 7,000 บาท 28,000 บาท 1 แถม 1 + รับสิทธิ์เลือกเรียนอาหาร หรือขนม 3 Set
อาหารไทยต่างประเทศ 29,500 บาท 500 บาท 29,000 บาท 1 แถม 1 + รับสิทธิ์เรียนอาหารและขนม ครบทั้ง 4 Set (A,B,C และ D) พร้อมรับวุฒิบัตรเพิ่มอีก 1 ใบ
อาหารไทยเพื่อสุขภาพ 38,000 บาท 3,000 บาท 35,000 บาท 1 แถม 1 + รับสิทธิ์เลือกเรียนอาหาร หรือขนม 3 Set
พ่อครัว – แม่ครัวไทย 65,000 บาท 6,000 บาท 59,000 บาท 1 แถม 1 + รับสิทธิ์เรียนอาหารและขนม ครบทั้ง 4 Set (A,B,C และ D) พร้อมรับวุฒิบัตรเพิ่มอีก 1 ใบ
Master Chef และผู้ประกอบการอาหารไทย 75,000 บาท 7,000 บาท 68,000 บาท 1 แถม 1 + รับสิทธิ์เรียนอาหารและขนม ครบทั้ง 4 Set (A,B,C และ D) พร้อมรับวุฒิบัตรเพิ่มอีก 1 ใบ

หมายเหตุ :
1.แกะสลักที่แถมในทุกหลักสูตร เข้าได้เฉพาะผู้เรียนหลัก
2.ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้เรียนหลัก ในการเรียนหลักสูตรพิเศษอาหารชุด เท่านั้น
3.ลงทะเบียนเรียนภายในวันที่ 31 ตุลาคม 60 นี้ ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกเรียน หลังจากลงทะเบียนภายใน 3 เดือน ได้ตามความเหมาะสม

ต่อที่ 1 – รับส่วนลด เงินสด ทันทีไม่ต้องลุ้น มูลค่าสูงสุดถึง 7,000 บาททันที เมื่อลงทะเบียนเรียนหลักสูตรอาหารไทยขั้นสูงพิเศษ อาหารไทยต่างประเทศ อาหารไทยเพื่อสุขภาพ พ่อครัวแม่ครัวไทย และ Master Chef

ต่อที่ 2เรียนฟรี 1 แถม 1 ทันที! เฉพาะที่ที่เดียวเท่านั้น เมื่อลงทะเบียนเรียนหลักสูตรอาหารไทยขั้นสูงพิเศษ อาหารไทยต่างประเทศ อาหารไทยเพื่อสุขภาพ พ่อครัวแม่ครัวไทย และ Master Chef

ต่อที่ 3 – แถมฟรีทันที รับสิทธิ์ เรียนฟรี ทันที หลักสูตรพิเศษอาหารชุดสำหรับธุรกิจร้านอาหาร มูลค่ากว่า 50,000 บาท เมื่อลงทะเบียนเรียนหลักสูตรทุกหลักสูตร ตามเงื่อนไขที่กำหนด พร้อมรับวุฒิบัตรภาษาไทย 1 ฉบับ

ต่อที่ 4 – รับสิทธิ์ เรียนฟรี หลักสูตรพิเศษอาหารไทยเพื่อการทำมาค้าขาย มูลค่ากว่า 30,000 บาท เมื่อลงทะเบียนเรียนหลักสูตรอาหารไทยขั้นสูงพิเศษ, อาหารไทยต่างประเทศ, พ่อครัวแม่ครัวไทย และ Master Chef พร้อมรับวุฒิบัตรภาษาไทย 1 ฉบับ

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์โปรโมชั่น

  • ไม่สามารถแลกสิทธิ์เป็นเงินสดได้
  • ผู้เรียนไม่สามารถโอนย้ายสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  • รับจำนวนจำกัด 10 ท่านต่อหลักสูตรเท่านั้น
  • หลักสูตรพิเศษอาหารไทยเพื่อการทำมาค้าขาย เป็นการเรียนการสอนแบบกลุ่ม ตามวันและเวลาที่กำหนด

**สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 60 เท่านั้น**