หลักสูตรนี้ประกอบด้วยรายการขนมไทย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของ ขนมไทยชนิดอื่น ๆ อีกหลากหลายชนิด ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงเหมาะกับผู้ที่เริ่มฝึกฝนหรือเพื่อรับประทานภายในครอบครัว

รายการขนมไทยที่เรียนมีดังนี้:

ครั้งที่ 1:

1. ลอยแก้วไตรวรรณ

2. ฟักทองแกงบวด

3. เม็ดมะม่วงกรอบแก้ว

ครั้งที่ 2:

4. สีดาแรมดง

5. วุ้นกะทิใบเตย

6. สาลิกาเล่นน้ำ

ครั้งที่ 3:

7. กล้วยไข่เชื่อม

8. สาคูเปียกข้าวโพด

9. ลืมกลืน

รายละเอียด:

รายการขนมไทย 9 รายการ ระยะเวลาในการเรียน 3 ครั้ง อัตราค่าเรียน 12,000 บาท

  • ผู้เรียนสามารถนำผลงานในชั้นเรียนกลับได้
  • วัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนทางโรงเรียน ฯ จะเป็นผู้จัดเตรียมให้ทั้งหมด
  • เมื่อเรียนจบหลักสูตรผู้เรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 1 ใบ
  • รายละเอียดวันและเวลาเรียนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02-002-2814 หรือ โทร. 086-900-9396 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 17.30 น. เวลาทำการปกติ
  • แถมฟรี รองเท้า ผ้ากันเปื้อนและตำราเรียน

สอบถามตารางเรียนเพิ่มเติม

02-002-2814 และ 086-900-9396

หลักสูตรนี้ประกอบด้วยรายการขนมไทย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของ ขนมไทยชนิดอื่น ๆ อีกหลากหลายชนิด ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงเหมาะกับผู้ที่เริ่มฝึกฝนหรือเพื่อรับประทานภายในครอบครัว

รายการขนมไทยที่เรียนมีดังนี้:

ครั้งที่ 1:

1. ลอยแก้วไตรวรรณ

2. ฟักทองแกงบวด

3. เม็ดมะม่วงกรอบแก้ว

ครั้งที่ 2:

4. สีดาแรมดง

5. วุ้นกะทิใบเตย

6. สาลิกาเล่นน้ำ

ครั้งที่ 3:

7. กล้วยไข่เชื่อม

8. สาคูเปียกข้าวโพด

9. ลืมกลืน

รายละเอียด:

รายการขนมไทย 9 รายการ ระยะเวลาในการเรียน 3 ครั้ง อัตราค่าเรียน 12,000 บาท

  • ผู้เรียนสามารถนำผลงานในชั้นเรียนกลับได้
  • วัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนทางโรงเรียน ฯ จะเป็นผู้จัดเตรียมให้ทั้งหมด
  • เมื่อเรียนจบหลักสูตรผู้เรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 1 ใบ
  • รายละเอียดวันและเวลาเรียนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02-002-2814 หรือ โทร. 086-900-9396 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 17.30 น. เวลาทำการปกติ
  • แถมฟรี รองเท้า ผ้ากันเปื้อนและตำราเรียน

สอบถามตารางเรียนเพิ่มเติม

02-002-2814 และ 086-900-9396