ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรายการอาหารไทยได้ตามความเหมาะสม และความต้องการ ทั้งนี้ท่านสามารถเลือกเรียนรายการที่อยู่ภายในหมวดเดียวกันหรือเลือกผสมระหว่างหมวดต่าง ๆ ก็ได้

รายการที่เรียนมีดังนี้:

งานดอกไม้สด: 2,500 บาท
ต่อ 1 รายการ

1. แจกันดอกรักประดับดอกบานไม่รู้โรย

2. แจกันเข็มขาวจากดอกมะลิ

3. แจกันดอกหางกระรอกจากดอกบานไม่รู้โรย

4. แจกันดอกบัวหลวงพร้อมวิธีพับ

5. แจกันดอกชมพูพลอยจากกลีบดอกกล้วยไม้

6. ตะกร้าดอกข่าจากกลีบกุหลาบ

7. ตะกร้าช่อดอกไม้จากกลีบกล้วยไม้

8. พานดอกไม้ธูปเทียนจากดอกบานไม่รู้โรย

9. ขันหมั้นดอกไม้สด

10. กระทงลอยดอกบัวหลวง

งานใบตอง: 2,500 บาท
ต่อ 1 รายการ

11. การประดิษฐ์ถาดใบตองลายกลีบกุหลาบ

12. การประดิษฐ์ถาดใบตองลายกลีบบัวสาย

13. แจกันใบตองลายคอม้า

14. แจกันใบตองลายกลีบฟันปลา

15. กระทงลอยลายกลีบบัวหลวง

16. กระทงลอยกลีบสัตบงกช

17. กระทงลอยจากใบไม้ชนิดต่าง ๆ

18. กระทงเจิม

19. กระทงดอกไม้

20. บายศรีปากชาม (เล็ก)

งานร้อยมาลัยดอกไม้สด: 2,500 บาท
ต่อ 1 รายการ

21. การร้อยมาลัยตัวหนูเกาะกิ่งแก้ว

22. การร้อยมาลัยผ้าเช็ดหน้า

23. การร้อยมาลัยชำร่วย

24. การร้อยมาลัยมือถือ

25. การร้อยมาลัยสามกษัตริย์

26. การร้อยมาลัยคล้องมือลายเกลียวคู่

27. การร้อยมาลัยคล้องมือกุหลาบรัดข้อพุด

28. การร้อยมาลัยคล้องคอลายคดกริชยาว

29. การร้อยมาลัยโซ่คล้องมือ

30. การร้อยมาลัยแขวน

รายละเอียด:

  • ผู้เรียนสามารถนำผลงานในชั้นเรียนกลับได้
  • วัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนทางโรงเรียน ฯ จะเป็นผู้จัดเตรียมให้ทั้งหมด
  • รายละเอียดวันและเวลาเรียนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02-002-2814 หรือ โทร. 086-900-9396 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 17.30 น. เวลาทำการปกติ

ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรายการอาหารไทยได้ตามความเหมาะสม และความต้องการ ทั้งนี้ท่านสามารถเลือกเรียนรายการที่อยู่ภายในหมวดเดียวกันหรือเลือกผสมระหว่างหมวดต่าง ๆ ก็ได้

รายการที่เรียนมีดังนี้:

งานดอกไม้สด: 2,500 บาท
ต่อ 1 รายการ

1. แจกันดอกรักประดับดอกบานไม่รู้โรย

2. แจกันเข็มขาวจากดอกมะลิ

3. แจกันดอกหางกระรอกจากดอกบานไม่รู้โรย

4. แจกันดอกบัวหลวงพร้อมวิธีพับ

5. แจกันดอกชมพูพลอยจากกลีบดอกกล้วยไม้

6. ตะกร้าดอกข่าจากกลีบกุหลาบ

7. ตะกร้าช่อดอกไม้จากกลีบกล้วยไม้

8. พานดอกไม้ธูปเทียนจากดอกบานไม่รู้โรย

9. ขันหมั้นดอกไม้สด

10. กระทงลอยดอกบัวหลวง

งานใบตอง: 2,500 บาท
ต่อ 1 รายการ

11. การประดิษฐ์ถาดใบตองลายกลีบกุหลาบ

12. การประดิษฐ์ถาดใบตองลายกลีบบัวสาย

13. แจกันใบตองลายคอม้า

14. แจกันใบตองลายกลีบฟันปลา

15. กระทงลอยลายกลีบบัวหลวง

16. กระทงลอยกลีบสัตบงกช

17. กระทงลอยจากใบไม้ชนิดต่าง ๆ

18. กระทงเจิม

19. กระทงดอกไม้

20. บายศรีปากชาม (เล็ก)

งานร้อยมาลัยดอกไม้สด: 2,500 บาท
ต่อ 1 รายการ

21. การร้อยมาลัยตัวหนูเกาะกิ่งแก้ว

22. การร้อยมาลัยผ้าเช็ดหน้า

23. การร้อยมาลัยชำร่วย

24. การร้อยมาลัยมือถือ

25. การร้อยมาลัยสามกษัตริย์

26. การร้อยมาลัยคล้องมือลายเกลียวคู่

27. การร้อยมาลัยคล้องมือกุหลาบรัดข้อพุด

28. การร้อยมาลัยคล้องคอลายคดกริชยาว

29. การร้อยมาลัยโซ่คล้องมือ

30. การร้อยมาลัยแขวน

รายละเอียด:

  • ผู้เรียนสามารถนำผลงานในชั้นเรียนกลับได้
  • วัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนทางโรงเรียน ฯ จะเป็นผู้จัดเตรียมให้ทั้งหมด
  • รายละเอียดวันและเวลาเรียนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02-002-2814 หรือ โทร. 086-900-9396 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 17.30 น. เวลาทำการปกติ