กลีบดอกไม้และใบไม้นานาชนิดที่ถูกนำมาเรียงร้อยเข้าด้วยกันเป็น พวงมาลัยดอกไม้สด นับเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สะท้อนวิถีชีวิตที่ ละเมียดละไมที่โดดเด่นเฉพาะตัวของชนชาติไทยที่ควรรักษาไม่ให้เลือนหายไปกับวันเวลาที่ล่วงไป ดังนั้นทางโรงเรียนฯ จึงได้รวบรวมประเภท ของงานใบตองชนิดต่าง ๆ ที่ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ผสมผสาน และดัดแปลงเพื่อใช้ประโยชน์หรือตกแต่ง

รายการที่เรียนมีดังนี้:

ครั้งที่ 1 การร้อยอุบะต่าง ๆ

– การร้อยอุบะแขก (พวงเต่ารั้ง)
– การร้อยอุบะพู่
– การร้อยอุบะไทยธรรมดา
– การร้อยอุบะไทยทรงเครื่อง
– การมัดดอกข่าจากกลีบกุหลาบ

ครั้งที่ 2 การร้อยมาลัยชนิดต่าง ๆ

– การร้อยมาลัยซีก
– การร้อยมาลัยตุ้ม
– การร้อยมาลัยกลม
– การร้อยมาลัยแบนยกดอกด้านเดียว
– การร้อยมาลัยตัวหนอน

ครั้งที่ 3 การร้อยมาลัยชำร่วย

– การร้อยมาลัยตุ้มกลีบกุหลาบยกลายดอกเบญจมาศน้ำและดอกพุด
– การร้อยอุบะแขก (พวงเต่ารั้ง) ตุ้มดอกบานไม่รู้โรย
– การประดิษฐ์ริบบิ้นตกแต่งมาลัยแบบหูกระต่ายชายเดี่ยว
– วิธีการผูกตัวมาลัยเข้ากับอุบะและริบบิ้นเป็นมาลัยชำร่วย
– พร้อมการจัดตกแต่ง

ครั้งที่ 4 การร้อยมาลัยสองชาย

– การร้อยมาลัยกลมเกลียมคู่สองชาย
– การร้อยรัดข้อดอกพุด
– การมัดดอกข่าจากกลีบกุหลาบ
– การประดิษฐ์ริบบิ้นตกแต่งมาลัยสองชายแบบหูกระต่ายคู่
– วิธีการผูกตัวมาลัยเข้ากับอุบะและริบบิ้น

ครั้งที่ 5 การร้อยมาลัยคล้องมือ กลีบดอกกล้วยไม้

– การร้อยมาลัยแบนกลีบดอกกล้วยไม้สองด้าน ยกดอกเบญจมาศน้ำและดอกพุด
– การร้อยรัดข้อดอกพุด (รัดข้อตัวมาลัย)
– การร้อยรัดข้อดอกรัก (รัดข้ออุบะ)
– การร้อยอุบะพู่ตุ้มดอกกล้วยไม้
– วิธีการผูกตัวมาลัยเข้ากับอุบะและรัดข้อมือ

รายละเอียด:

ระยะเวลาในการเรียน 5 ครั้ง อัตราค่าเรียน 25,000 บาท

  • ผู้เรียนสามารถนำผลงานในชั้นเรียนกลับได้
  • วัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนทางโรงเรียน ฯ จะเป็นผู้จัดเตรียมให้ทั้งหมด
  • เมื่อเรียนจบหลักสูตรผู้เรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 1 ใบ
  • รายละเอียดวันและเวลาเรียนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02-002-2814 หรือ โทร. 086-900-9396 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 17.30 น. เวลาทำการปกติ

สอบถามตารางเรียนเพิ่มเติม

02-002-2814 และ 086-900-9396

กลีบดอกไม้และใบไม้นานาชนิดที่ถูกนำมาเรียงร้อยเข้าด้วยกันเป็น พวงมาลัยดอกไม้สด นับเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สะท้อนวิถีชีวิตที่ ละเมียดละไมที่โดดเด่นเฉพาะตัวของชนชาติไทยที่ควรรักษาไม่ให้เลือนหายไปกับวันเวลาที่ล่วงไป ดังนั้นทางโรงเรียนฯ จึงได้รวบรวมประเภท ของงานใบตองชนิดต่าง ๆ ที่ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ผสมผสาน และดัดแปลงเพื่อใช้ประโยชน์หรือตกแต่ง

รายการที่เรียนมีดังนี้:

ครั้งที่ 1 การร้อยอุบะต่าง ๆ

– การร้อยอุบะแขก (พวงเต่ารั้ง)
– การร้อยอุบะพู่
– การร้อยอุบะไทยธรรมดา
– การร้อยอุบะไทยทรงเครื่อง
– การมัดดอกข่าจากกลีบกุหลาบ

ครั้งที่ 2 การร้อยมาลัยชนิดต่าง ๆ

– การร้อยมาลัยซีก
– การร้อยมาลัยตุ้ม
– การร้อยมาลัยกลม
– การร้อยมาลัยแบนยกดอกด้านเดียว
– การร้อยมาลัยตัวหนอน

ครั้งที่ 3 การร้อยมาลัยชำร่วย

– การร้อยมาลัยตุ้มกลีบกุหลาบยกลายดอกเบญจมาศน้ำและดอกพุด
– การร้อยอุบะแขก (พวงเต่ารั้ง) ตุ้มดอกบานไม่รู้โรย
– การประดิษฐ์ริบบิ้นตกแต่งมาลัยแบบหูกระต่ายชายเดี่ยว
– วิธีการผูกตัวมาลัยเข้ากับอุบะและริบบิ้นเป็นมาลัยชำร่วย
– พร้อมการจัดตกแต่ง

ครั้งที่ 4 การร้อยมาลัยสองชาย

– การร้อยมาลัยกลมเกลียมคู่สองชาย
– การร้อยรัดข้อดอกพุด
– การมัดดอกข่าจากกลีบกุหลาบ
– การประดิษฐ์ริบบิ้นตกแต่งมาลัยสองชายแบบหูกระต่ายคู่
– วิธีการผูกตัวมาลัยเข้ากับอุบะและริบบิ้น

ครั้งที่ 5 การร้อยมาลัยคล้องมือ กลีบดอกกล้วยไม้

– การร้อยมาลัยแบนกลีบดอกกล้วยไม้สองด้าน ยกดอกเบญจมาศน้ำและดอกพุด
– การร้อยรัดข้อดอกพุด (รัดข้อตัวมาลัย)
– การร้อยรัดข้อดอกรัก (รัดข้ออุบะ)
– การร้อยอุบะพู่ตุ้มดอกกล้วยไม้
– วิธีการผูกตัวมาลัยเข้ากับอุบะและรัดข้อมือ

รายละเอียด:

ระยะเวลาในการเรียน 5 ครั้ง อัตราค่าเรียน 25,000 บาท

  • ผู้เรียนสามารถนำผลงานในชั้นเรียนกลับได้
  • วัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนทางโรงเรียน ฯ จะเป็นผู้จัดเตรียมให้ทั้งหมด
  • เมื่อเรียนจบหลักสูตรผู้เรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 1 ใบ
  • รายละเอียดวันและเวลาเรียนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02-002-2814 หรือ โทร. 086-900-9396 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 17.30 น. เวลาทำการปกติ

สอบถามตารางเรียนเพิ่มเติม

02-002-2814 และ 086-900-9396