การนำใบตองมาประดิษฐ์เป็นภาชนะหรือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ของคนไทยนั้นได้สืบทอดมาเป็นเวลานานกว่าร้อยปี ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ ที่โดดเด่นเฉพาะตัวของชนชาติไทยที่ควรรักษาไม่ให้เลือนหายไปกับวันเวลาที่ล่วงไป ดังนั้นทางโรงเรียนฯ จึงได้รวบรวมประเภท ของงานใบตองชนิดต่าง ๆ ที่ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ผสมผสาน และดัดแปลงเพื่อใช้ประโยชน์หรือตกแต่ง

รายการที่เรียนมีดังนี้:

ครั้งที่ 1 การประดิษฐ์ภาชนะจากใบตองและใบเตย

– การสานปลาตะเพียน
– กระทงใบเตยสามมุม
– กระทงใบตองมุมเดียวดุนก้น
– กระทงใบตองมุมเดียวท้องแบน
– กระทงใบตองสี่มุมชนิดอื่น ๆ

ครั้งที่ 2 การพับและการเย็บภาชนะใบตอง

– การพับใบตองลายกลีบกุหลาบ
– การพับใบตองลายกลีบบัวสัตตบงกช
– การพับใบตองลายกลีบบัวสาย
– การพับใบตองลายเล็บครุฑ
– การพับใบตองลายกลีบเบญจมาศ
– วิธีเย็บภาชนะถาดใบตอง

ครั้งที่ 3 วิธีเย็บภาชนะถาดใบตอง

– การพับและเย็บแจกันใบตองลายกลีบกุหลาบแปลง
– การพับและเย็บประดับฐานแจกันใบตอง ลายกลีบเม็ดมะยม
– วิธีประกอบแจกันใบตองและเย็บประดับฐานแจกัน
– การจัดตกแต่งด้วยดอกไม้สดชนิดต่าง ๆ
– พร้อมการจัดตกแต่ง

ครั้งที่ 4 การประดิษฐ์กระทงลอย
– การพับและเย็บกระทงลอย ลายกลีบบัว
– การพับและประดับฐานกระทงลอยลายกลับพัดว่านแดง
– วิธีประกอบตัวกระทงลอย

ครั้งที่ 5 การประดิษฐ์บายศรีปากชาม

– การพับบายศรีหน้าช้าง 7 ชั้น
– การประดิษฐ์กรวยเลี้ยงหรือกรวยข้าว
– การร้อยดอกบานไม่รู้โรย และดอกประดับยอดบายศรี
– วิธีประกอบบายศรีลงชาม พร้อมตกแต่งด้วยดอกไม้สด

รายละเอียด:

ระยะเวลาในการเรียน 5 ครั้ง อัตราค่าเรียน 25,000 บาท

  • ผู้เรียนสามารถนำผลงานในชั้นเรียนกลับได้
  • วัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนทางโรงเรียน ฯ จะเป็นผู้จัดเตรียมให้ทั้งหมด
  • เมื่อเรียนจบหลักสูตรผู้เรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 1 ใบ
  • รายละเอียดวันและเวลาเรียนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02-002-2814 หรือ โทร. 086-900-9396 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 17.30 น. เวลาทำการปกติ

สอบถามตารางเรียนเพิ่มเติม

02-002-2814 และ 086-900-9396

การนำใบตองมาประดิษฐ์เป็นภาชนะหรือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ของคนไทยนั้นได้สืบทอดมาเป็นเวลานานกว่าร้อยปี ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ ที่โดดเด่นเฉพาะตัวของชนชาติไทยที่ควรรักษาไม่ให้เลือนหายไปกับวันเวลาที่ล่วงไป ดังนั้นทางโรงเรียนฯ จึงได้รวบรวมประเภท ของงานใบตองชนิดต่าง ๆ ที่ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ผสมผสาน และดัดแปลงเพื่อใช้ประโยชน์หรือตกแต่ง

รายการที่เรียนมีดังนี้:

ครั้งที่ 1 การประดิษฐ์ภาชนะจากใบตองและใบเตย

– การสานปลาตะเพียน
– กระทงใบเตยสามมุม
– กระทงใบตองมุมเดียวดุนก้น
– กระทงใบตองมุมเดียวท้องแบน
– กระทงใบตองสี่มุมชนิดอื่น ๆ

ครั้งที่ 2 การพับและการเย็บภาชนะใบตอง

– การพับใบตองลายกลีบกุหลาบ
– การพับใบตองลายกลีบบัวสัตตบงกช
– การพับใบตองลายกลีบบัวสาย
– การพับใบตองลายเล็บครุฑ
– การพับใบตองลายกลีบเบญจมาศ
– วิธีเย็บภาชนะถาดใบตอง

ครั้งที่ 3 วิธีเย็บภาชนะถาดใบตอง

– การพับและเย็บแจกันใบตองลายกลีบกุหลาบแปลง
– การพับและเย็บประดับฐานแจกันใบตอง ลายกลีบเม็ดมะยม
– วิธีประกอบแจกันใบตองและเย็บประดับฐานแจกัน
– การจัดตกแต่งด้วยดอกไม้สดชนิดต่าง ๆ
– พร้อมการจัดตกแต่ง

ครั้งที่ 4 การประดิษฐ์กระทงลอย
– การพับและเย็บกระทงลอย ลายกลีบบัว
– การพับและประดับฐานกระทงลอยลายกลับพัดว่านแดง
– วิธีประกอบตัวกระทงลอย

ครั้งที่ 5 การประดิษฐ์บายศรีปากชาม

– การพับบายศรีหน้าช้าง 7 ชั้น
– การประดิษฐ์กรวยเลี้ยงหรือกรวยข้าว
– การร้อยดอกบานไม่รู้โรย และดอกประดับยอดบายศรี
– วิธีประกอบบายศรีลงชาม พร้อมตกแต่งด้วยดอกไม้สด

รายละเอียด:

ระยะเวลาในการเรียน 5 ครั้ง อัตราค่าเรียน 25,000 บาท

  • ผู้เรียนสามารถนำผลงานในชั้นเรียนกลับได้
  • วัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนทางโรงเรียน ฯ จะเป็นผู้จัดเตรียมให้ทั้งหมด
  • เมื่อเรียนจบหลักสูตรผู้เรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 1 ใบ
  • รายละเอียดวันและเวลาเรียนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02-002-2814 หรือ โทร. 086-900-9396 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 17.30 น. เวลาทำการปกติ

สอบถามตารางเรียนเพิ่มเติม

02-002-2814 และ 086-900-9396