หลักสูตรนี้เป็นการนำเอาดอกไม้สดนานาชนิดมาแปรเปลี่ยนรูป แบบและรูปทรงจากนั้นจึงนำมาเรียงร้อยเข้าด้วยกันอีกครั้งด้วย ความปราณีตวิจิตรบรรจง ซึ่งได้ก่อให้เกิดงานศิลป์ที่มีคุณค่าและความ งดงาม ผู้เรียนจะได้เรียนรู้งานดอกไม้สดอย่างละเอียดทุกขั้น – ตอนตลอดจนถึงการจัดเพื่อประดับและตกแต่ง

รายการที่เรียนมีดังนี้:

ครั้งที่ 1 การพับดอกบัว

– การพับแบบกลีบบัวสัตบงกช
– การพับแบบกลีบบัวสัตตบรรณ
– การพับแบบกลีบบัวสาย
– การพับแบบกลีบบัวกระด้ง
– วิธีจัดตกแต่งและประดับด้วยดอกไม้สด ชนิดอื่น ๆ

ครั้งที่ 2 การประดิษฐ์ช่อดอกไม้จากกลีบดอกกล้วยไม้สด พร้อมวิธีจัด

– ดอกตูม
– ดอกแย้ม
– ดอกบาน
– วิธีการเข้าช่อเข้ากิ่ง พร้อมการจัดตกแต่งให้สวยงาม

ครั้งที่ 3 แจกันดอกผักตบชวาพร้อมวิธีจัด

– ประดิษฐ์ช่อดอกผักตบชวาจากดอกรัก
– ย้อมสีและเข้าช่อดอกบานไม่รู้โรย
– พร้อมการจัดตกแต่ง

ครั้งที่ 4 แจกันดอกแก้วโกเมนพร้อมวิธีจัด

– ดอกตูม
– ดอกแย้ม
– ดอกบาน
– วิธีการเข้าก้านพร้อมจัดตกแต่ง

ครั้งที่ 5 การจัดพานพุ่มดอกไม้สด
– การร้อยมาลัยตุ้ม
– เย็บแบบดอกทัดหูจากกลีบกุหลาบมอญและบานไม่รู้โรย
– ประดิษฐ์ตัวพานจากดอกรัก
– การร้อยอุบะพู่
– การประกอบพานพุ่ม

รายละเอียด:

ระยะเวลาในการเรียน 5 ครั้ง อัตราค่าเรียน 25,000 บาท

 • ผู้เรียนจะได้รับสิทธิพิเศษในการเรียนแกะสลักผักเพื่อตกแต่งจานอาหารโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • ผู้เรียนสามารถนำผลงานในชั้นเรียนกลับได้
 • วัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนทางโรงเรียน ฯ จะเป็นผู้จัดเตรียมให้ทั้งหมด
 • เมื่อเรียนจบหลักสูตรผู้เรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 1 ใบ
 • รายละเอียดวันและเวลาเรียนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02-002-2814 หรือ โทร. 086-900-9396 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 17.30 น. เวลาทำการปกติ
 • แถมฟรี รองเท้า ผ้ากันเปื้อนและตำราเรียน

สอบถามตารางเรียนเพิ่มเติม

02-002-2814 และ 086-900-9396

หลักสูตรนี้เป็นการนำเอาดอกไม้สดนานาชนิดมาแปรเปลี่ยนรูป แบบและรูปทรงจากนั้นจึงนำมาเรียงร้อยเข้าด้วยกันอีกครั้งด้วย ความปราณีตวิจิตรบรรจง ซึ่งได้ก่อให้เกิดงานศิลป์ที่มีคุณค่าและความ งดงาม ผู้เรียนจะได้เรียนรู้งานดอกไม้สดอย่างละเอียดทุกขั้น – ตอนตลอดจนถึงการจัดเพื่อประดับและตกแต่ง

รายการที่เรียนมีดังนี้:

ครั้งที่ 1 การพับดอกบัว

– การพับแบบกลีบบัวสัตบงกช
– การพับแบบกลีบบัวสัตตบรรณ
– การพับแบบกลีบบัวสาย
– การพับแบบกลีบบัวกระด้ง
– วิธีจัดตกแต่งและประดับด้วยดอกไม้สด ชนิดอื่น ๆ

ครั้งที่ 2 การประดิษฐ์ช่อดอกไม้จากกลีบดอกกล้วยไม้สด พร้อมวิธีจัด

– ดอกตูม
– ดอกแย้ม
– ดอกบาน
– วิธีการเข้าช่อเข้ากิ่ง พร้อมการจัดตกแต่งให้สวยงาม

ครั้งที่ 3 แจกันดอกผักตบชวาพร้อมวิธีจัด

– ประดิษฐ์ช่อดอกผักตบชวาจากดอกรัก
– ย้อมสีและเข้าช่อดอกบานไม่รู้โรย
– พร้อมการจัดตกแต่ง

ครั้งที่ 4 แจกันดอกแก้วโกเมนพร้อมวิธีจัด

– ดอกตูม
– ดอกแย้ม
– ดอกบาน
– วิธีการเข้าก้านพร้อมจัดตกแต่ง

ครั้งที่ 5 การจัดพานพุ่มดอกไม้สด
– การร้อยมาลัยตุ้ม
– เย็บแบบดอกทัดหูจากกลีบกุหลาบมอญและบานไม่รู้โรย
– ประดิษฐ์ตัวพานจากดอกรัก
– การร้อยอุบะพู่
– การประกอบพานพุ่ม

รายละเอียด:

ระยะเวลาในการเรียน 5 ครั้ง อัตราค่าเรียน 25,000 บาท

 • ผู้เรียนจะได้รับสิทธิพิเศษในการเรียนแกะสลักผักเพื่อตกแต่งจานอาหารโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • ผู้เรียนสามารถนำผลงานในชั้นเรียนกลับได้
 • วัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนทางโรงเรียน ฯ จะเป็นผู้จัดเตรียมให้ทั้งหมด
 • เมื่อเรียนจบหลักสูตรผู้เรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 1 ใบ
 • รายละเอียดวันและเวลาเรียนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02-002-2814 หรือ โทร. 086-900-9396 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 17.30 น. เวลาทำการปกติ
 • แถมฟรี รองเท้า ผ้ากันเปื้อนและตำราเรียน

สอบถามตารางเรียนเพิ่มเติม

02-002-2814 และ 086-900-9396