ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรายการอาหารไทยได้ตามความเหมาะสม และความต้องการ ทั้งนี้ท่านสามารถเลือกเรียนรายการที่อยู่ภายในหมวดเดียวกันหรือเลือกผสมระหว่างหมวดต่าง ๆ ก็ได้

รายการที่เรียนมีดังนี้:

หมวดพุดจีบ: 500 บาท
ต่อ 1 รายการ

1. แตงล้านใบไม้ตรง

2. แตงล้านใบพลูฉลุ

3. แครอทดอกดาวกระจาย

4. แครอทดอกลั่นทม

5. แตงกวาดอกทิวลิป

6. แตงกวาดอกลิลลี่

7. มะเขือเปราะลายดอกการะเวก

8. มะเขือเปราะลายดอกจันทร์

9. แครอทปลาจีน

10. กะหล่ำปลีกัลปังหา

หมวดลำดวน: 750 บาท
ต่อ 1 รายการ

11. แตงล้านใบไม้ก้างปลา

12. แตงล้านใบเฟิร์น

13. แตงล้านใบไม้ด่าง

14. แครอทดอกดาหลา

15. แครอทดอกผีเสื้อ

16. หอมใหญ่ดอกกุหลาบ

17. แครอทดอกข่า

18. ดอกจำปีจากมิ้นขาว

19. แตงกวาดอกกระทกรก

20. แครอทตัวผีเสื้อ

หมวดชงโค: 1,500 บาท
ต่อ 1 รายการ

21. พุทราดอกบัว

22. ผอบฝรั่งลายใบไม้ด่าง

23. กระเช้าแตงโม

24. ฟักทองดอกเยอร์บีร่า

25. แครอทดอกรักเร่

26. ชมพู่ดอกบัว

27. แครอทปลาไทย

28. ฟักทองดอกพุดตาน

29. แครอทข้าวโพด

30. มันฝรั่งหอยสังข์

หมวดอรพิม: 2,500 บาท
ต่อ 1 รายการ

31. ผอบน้ำเต้าลายกลีบบัว

32. ไชท้าวดอกกระเจียว

33. สัปปะรดโถบัว

34. ขิงกอลายดอกขิงแดง

35. บีทรูทดอกกุหลาบ

36. มะละกอดอกบัว

37. มันแกวโถกุหลาบ

38. สัปปะรดพวงลางสาด

39. มันแกวดอกบานชื่น

40. มะม่วงสลักลายกุหลาบเถา

รายละเอียด:

  • ผู้เรียนสามารถนำผลงานในชั้นเรียนกลับได้
  • วัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนทางโรงเรียน ฯ จะเป็นผู้จัดเตรียมให้ทั้งหมด
  • รายละเอียดวันและเวลาเรียนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02-002-2814 หรือ โทร. 086-900-9396 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 17.30 น. เวลาทำการปกติ

ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรายการอาหารไทยได้ตามความเหมาะสม และความต้องการ ทั้งนี้ท่านสามารถเลือกเรียนรายการที่อยู่ภายในหมวดเดียวกันหรือเลือกผสมระหว่างหมวดต่าง ๆ ก็ได้

รายการที่เรียนมีดังนี้:

หมวดพุดจีบ: 500 บาท
ต่อ 1 รายการ

1. แตงล้านใบไม้ตรง

2. แตงล้านใบพลูฉลุ

3. แครอทดอกดาวกระจาย

4. แครอทดอกลั่นทม

5. แตงกวาดอกทิวลิป

6. แตงกวาดอกลิลลี่

7. มะเขือเปราะลายดอกการะเวก

8. มะเขือเปราะลายดอกจันทร์

9. แครอทปลาจีน

10. กะหล่ำปลีกัลปังหา

หมวดลำดวน: 750 บาท
ต่อ 1 รายการ

11. แตงล้านใบไม้ก้างปลา

12. แตงล้านใบเฟิร์น

13. แตงล้านใบไม้ด่าง

14. แครอทดอกดาหลา

15. แครอทดอกผีเสื้อ

16. หอมใหญ่ดอกกุหลาบ

17. แครอทดอกข่า

18. ดอกจำปีจากมิ้นขาว

19. แตงกวาดอกกระทกรก

20. แครอทตัวผีเสื้อ

หมวดชงโค: 1,500 บาท
ต่อ 1 รายการ

21. พุทราดอกบัว

22. ผอบฝรั่งลายใบไม้ด่าง

23. กระเช้าแตงโม

24. ฟักทองดอกเยอร์บีร่า

25. แครอทดอกรักเร่

26. ชมพู่ดอกบัว

27. แครอทปลาไทย

28. ฟักทองดอกพุดตาน

29. แครอทข้าวโพด

30. มันฝรั่งหอยสังข์

หมวดอรพิม: 2,500 บาท
ต่อ 1 รายการ

31. ผอบน้ำเต้าลายกลีบบัว

32. ไชท้าวดอกกระเจียว

33. สัปปะรดโถบัว

34. ขิงกอลายดอกขิงแดง

35. บีทรูทดอกกุหลาบ

36. มะละกอดอกบัว

37. มันแกวโถกุหลาบ

38. สัปปะรดพวงลางสาด

39. มันแกวดอกบานชื่น

40. มะม่วงสลักลายกุหลาบเถา

รายละเอียด:

  • ผู้เรียนสามารถนำผลงานในชั้นเรียนกลับได้
  • วัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนทางโรงเรียน ฯ จะเป็นผู้จัดเตรียมให้ทั้งหมด
  • รายละเอียดวันและเวลาเรียนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02-002-2814 หรือ โทร. 086-900-9396 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 17.30 น. เวลาทำการปกติ