หลักสูตรนี้ประกอบด้วยรายการขนมไทยหลากหลายชนิด ซึ่งบาง ชนิดนั้นเป็นขนมไทยโบราณซึ่งหาชมและชิมไม่ได้ง่ายนักในปัจจุบัน แต่ทั้งหมดได้ถูกนำมาบรรจุอยู่ในหลักสูตรขนมไทยขั้นสูง สำหรับผู้ที่ สนใจและรักในการทำขนมไทยโดยเฉพาะ

รายการขนมไทยที่เรียนมีดังนี้:

ครั้งที่ 1:

1. ลอยแก้วไตรวรรณ

2. ฟักทองแกงบวด

3. เม็ดมะม่วงกรอบแก้ว

ครั้งที่ 2:

4. สีดาแรมดง

5. วุ้นกะทิใบเตย

6. สาลิกาเล่นน้ำ

ครั้งที่ 3:

7. กล้วยไข่เชื่อม

8. สาคูเปียกข้าวโพด

9. ลืมกลืน

ครั้งที่ 4:

10. ขนมถ้วย

11. ทับทิมกรอบ

12. บัวลอยเผือก

ครั้งที่ 5:

13. ขนมชั้นแฟนซี

14. ขนมกล้วย

15. ข้าวเหนียวสังขยา

ครั้งที่ 6:

16. ถั่วกวน

17. ฝอยทอง

18. เม็ดขนุน

ครั้งที่ 7:

19. ขนมชั้นกุหลาบ

20. ถั่วแปบ

รายละเอียด:

รายการขนมไทย 20 รายการ ระยะเวลาในการเรียน 7 ครั้ง อัตราค่าเรียน 25,000 บาท

  • ผู้เรียนสามารถนำผลงานในชั้นเรียนกลับได้
  • วัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนทางโรงเรียน ฯ จะเป็นผู้จัดเตรียมให้ทั้งหมด
  • เมื่อเรียนจบหลักสูตรผู้เรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 1 ใบ
  • รายละเอียดวันและเวลาเรียนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02-002-2814 หรือ โทร. 086-900-9396 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 17.30 น. เวลาทำการปกติ
  • แถมฟรี รองเท้า ผ้ากันเปื้อนและตำราเรียน

สอบถามตารางเรียนเพิ่มเติม

02-002-2814 และ 086-900-9396

หลักสูตรนี้ประกอบด้วยรายการขนมไทยหลากหลายชนิด ซึ่งบาง ชนิดนั้นเป็นขนมไทยโบราณซึ่งหาชมและชิมไม่ได้ง่ายนักในปัจจุบัน แต่ทั้งหมดได้ถูกนำมาบรรจุอยู่ในหลักสูตรขนมไทยขั้นสูง สำหรับผู้ที่ สนใจและรักในการทำขนมไทยโดยเฉพาะ

รายการขนมไทยที่เรียนมีดังนี้:

ครั้งที่ 1:

1. ลอยแก้วไตรวรรณ

2. ฟักทองแกงบวด

3. เม็ดมะม่วงกรอบแก้ว

ครั้งที่ 2:

4. สีดาแรมดง

5. วุ้นกะทิใบเตย

6. สาลิกาเล่นน้ำ

ครั้งที่ 3:

7. กล้วยไข่เชื่อม

8. สาคูเปียกข้าวโพด

9. ลืมกลืน

ครั้งที่ 4:

10. ขนมถ้วย

11. ทับทิมกรอบ

12. บัวลอยเผือก

ครั้งที่ 5:

13. ขนมชั้นแฟนซี

14. ขนมกล้วย

15. ข้าวเหนียวสังขยา

ครั้งที่ 6:

16. ถั่วกวน

17. ฝอยทอง

18. เม็ดขนุน

ครั้งที่ 7:

19. ขนมชั้นกุหลาบ

20. ถั่วแปบ

รายละเอียด:

รายการขนมไทย 20 รายการ ระยะเวลาในการเรียน 7 ครั้ง อัตราค่าเรียน 25,000 บาท

  • ผู้เรียนสามารถนำผลงานในชั้นเรียนกลับได้
  • วัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนทางโรงเรียน ฯ จะเป็นผู้จัดเตรียมให้ทั้งหมด
  • เมื่อเรียนจบหลักสูตรผู้เรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 1 ใบ
  • รายละเอียดวันและเวลาเรียนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02-002-2814 หรือ โทร. 086-900-9396 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 17.30 น. เวลาทำการปกติ
  • แถมฟรี รองเท้า ผ้ากันเปื้อนและตำราเรียน

สอบถามตารางเรียนเพิ่มเติม

02-002-2814 และ 086-900-9396