ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรายการอาหารไทยได้ตามความเหมาะสม และความต้องการ ทั้งนี้ท่านสามารถเลือกเรียนรายการที่อยู่ภายในหมวดเดียวกันหรือเลือกผสมระหว่างหมวดต่าง ๆ ก็ได้

รายการที่เรียนมีดังนี้:

หมวดนางแย้ม : 2,500 บาท
ต่อ 1 รายการ

1. กล้วยไข่เชื่อม

2. กล้วยแขก

3. ลอยแก้วไตรวรรณ

4. มันไข่ต้มน้ําตาล

5. ข้าวเหนียวแดง

6. ขนมถ้วยหน้ากะทิ

7. จรกาลงสรง

8. สาลิกาเล่นน้ํา

9. เต้าส่วนมะพร้าวอ่อน

10. วุ้นตาแมว

11. สาคูเปียกข้าวโพด

12. ขนมกล้วยมะพร้าวอ่อน

13. ฟักทองแกงบวด

14. สีดาแรมดง

15. ข้าวต้มมัด

16. ขนมฟักทอง

17. ข้าวเหนียวตัด

18. ข้าวตู

19. ข้าวเม่าอ่อน

20. ข้าวเหนียวแก้ว

หมวดการะเกด: 2,500 บาท
ต่อ 1 รายการ

1. ลอดช่องใบเตยน้ำกะทิ

2. สัมปันนี

3. ขนมเล็บมือนาง

4. วุ้นลิ้นจี่พวงลางสาด

5. ขนมกรวย

6. ขนมน้ำดอกไม้

7. ขนมดอกอัญชัญ

8. ดอกลำดวน

9. ขนมใส่ไส้

10. ขนมโค

11. บัวลอยสามสีมะพร้าวอ่อน

12. ตะโก้เม็ดบัว

13. ฝอยทอง

14. วุ้นกะทิมะพร้าวอ่อน

15. กัทลีซ่อนรูป

16. คันเหลา

17. หูช้าง

18. สังขยาฟักทอง

19. ทับทิมกรอบ

20. ลืมกลืน

หมวดอังกาบ: 3,000 บาท
ต่อ 1 รายการ

1. บุหลันดั้นเมฆ

2. ขนมไข่ปลา

3. สังขยาฟักทอง

4. หยกมณี

5. ละอองฟ้า

6. ขนมตาล

7. โสมนัส

8. ขนมหน้านวล

9. หม้อแกงเม็ดบัว

10. บ้าบิ่นมะพร้าวอ่อน

11. ขนมถ้วยฟู

12. เทียนสลัดงา

13. ทองหยิบ

14. ทองหยอด

15. นางเล็ด

16. แป้งจี่ใบเตยมะพร้าวอ่อน

17. ครองแครงแก้วน้ำกะทิ

18. เรไรหน้าหวาน

19. เปียกปูนใบเตย

20. ข้าวเหนียวทุเรียนน้ำกะทิ

หมวดช้องนาง: 5,000 บาท
ต่อ 1 รายการ

1. ลูกชุบชาววัง (ตำรับม.ล.พวง ทินกร)

2. จ่ามงกุฎ (ตำรับม.ล.พวง ทินกร)

3. ทองประดิษฐ์ (ตำรับม.ล.พวง ทินกร)

4. ขนมพันตอง (ตำรับม.ล.พวง ทินกร)

5. สังขยาในผอบเผือก (ตำรับม.ล.พวง ทินกร)

6. ขนมชั้นกุหลาบ (ตำรับม.ล.พวง ทินกร)

7. ทองเอก (ตำรับม.ล.พวง ทินกร)

8. ปุยฝ้ายกะทิสด (ตำรับม.ล.พวง ทินกร)

9. เสน่ห์จันทร์ (ตำรับม.ล.พวง ทินกร)

10. เกสรดอกลำเจียก (ตำรับม.ล.พวง ทินกร)

11. ไข่จิ้งหรีด

12. ข้าวแขก

13. ขนมสายบัว

14. ขนมฝักบัว

15. ถั่วแปปสามสี

16. โพรงแสม

17. เรไรหน้าปู

18. สามเกลอ

19. ข้าวต้มหัวหงอก

20. พดด้วงแดง

21. ขนมครกหน้าต่าง ๆ

22. สลิ่ม

23. ข้าวเหนียว 4 หน้า 4 สี

24. ทองพลุ

25. หันตรา

รายละเอียด:

  • ผู้เรียนสามารถนำผลงานในชั้นเรียนกลับได้
  • วัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนทางโรงเรียน ฯ จะเป็นผู้จัดเตรียมให้ทั้งหมด
  • รายละเอียดวันและเวลาเรียนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02-002-2814 หรือ โทร. 086-900-9396 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 17.30 น. เวลาทำการปกติ

ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรายการอาหารไทยได้ตามความเหมาะสม และความต้องการ ทั้งนี้ท่านสามารถเลือกเรียนรายการที่อยู่ภายในหมวดเดียวกันหรือเลือกผสมระหว่างหมวดต่าง ๆ ก็ได้

รายการที่เรียนมีดังนี้:

หมวดนางแย้ม : 2,500 บาท
ต่อ 1 รายการ

1. กล้วยไข่เชื่อม

2. กล้วยแขก

3. ลอยแก้วไตรวรรณ

4. มันไข่ต้มน้ําตาล

5. ข้าวเหนียวแดง

6. ขนมถ้วยหน้ากะทิ

7. จรกาลงสรง

8. สาลิกาเล่นน้ํา

9. เต้าส่วนมะพร้าวอ่อน

10. วุ้นตาแมว

11. สาคูเปียกข้าวโพด

12. ขนมกล้วยมะพร้าวอ่อน

13. ฟักทองแกงบวด

14. สีดาแรมดง

15. ข้าวต้มมัด

16. ขนมฟักทอง

17. ข้าวเหนียวตัด

18. ข้าวตู

19. ข้าวเม่าอ่อน

20. ข้าวเหนียวแก้ว

หมวดการะเกด: 2,500 บาท
ต่อ 1 รายการ

1. ลอดช่องใบเตยน้ำกะทิ

2. สัมปันนี

3. ขนมเล็บมือนาง

4. วุ้นลิ้นจี่พวงลางสาด

5. ขนมกรวย

6. ขนมน้ำดอกไม้

7. ขนมดอกอัญชัญ

8. ดอกลำดวน

9. ขนมใส่ไส้

10. ขนมโค

11. บัวลอยสามสีมะพร้าวอ่อน

12. ตะโก้เม็ดบัว

13. ฝอยทอง

14. วุ้นกะทิมะพร้าวอ่อน

15. กัทลีซ่อนรูป

16. คันเหลา

17. หูช้าง

18. สังขยาฟักทอง

19. ทับทิมกรอบ

20. ลืมกลืน

หมวดอังกาบ: 3,000 บาท
ต่อ 1 รายการ

1. บุหลันดั้นเมฆ

2. ขนมไข่ปลา

3. สังขยาฟักทอง

4. หยกมณี

5. ละอองฟ้า

6. ขนมตาล

7. โสมนัส

8. ขนมหน้านวล

9. หม้อแกงเม็ดบัว

10. บ้าบิ่นมะพร้าวอ่อน

11. ขนมถ้วยฟู

12. เทียนสลัดงา

13. ทองหยิบ

14. ทองหยอด

15. นางเล็ด

16. แป้งจี่ใบเตยมะพร้าวอ่อน

17. ครองแครงแก้วน้ำกะทิ

18. เรไรหน้าหวาน

19. เปียกปูนใบเตย

20. ข้าวเหนียวทุเรียนน้ำกะทิ

หมวดช้องนาง: 5,000 บาท
ต่อ 1 รายการ

1. ลูกชุบชาววัง (ตำรับม.ล.พวง ทินกร)

2. จ่ามงกุฎ (ตำรับม.ล.พวง ทินกร)

3. ทองประดิษฐ์ (ตำรับม.ล.พวง ทินกร)

4. ขนมพันตอง (ตำรับม.ล.พวง ทินกร)

5. สังขยาในผอบเผือก (ตำรับม.ล.พวง ทินกร)

6. ขนมชั้นกุหลาบ (ตำรับม.ล.พวง ทินกร)

7. ทองเอก (ตำรับม.ล.พวง ทินกร)

8. ปุยฝ้ายกะทิสด (ตำรับม.ล.พวง ทินกร)

9. เสน่ห์จันทร์ (ตำรับม.ล.พวง ทินกร)

10. เกสรดอกลำเจียก (ตำรับม.ล.พวง ทินกร)

11. ไข่จิ้งหรีด

12. ข้าวแขก

13. ขนมสายบัว

14. ขนมฝักบัว

15. ถั่วแปปสามสี

16. โพรงแสม

17. เรไรหน้าปู

18. สามเกลอ

19. ข้าวต้มหัวหงอก

20. พดด้วงแดง

21. ขนมครกหน้าต่าง ๆ

22. สลิ่ม

23. ข้าวเหนียว 4 หน้า 4 สี

24. ทองพลุ

25. หันตรา

รายละเอียด:

  • ผู้เรียนสามารถนำผลงานในชั้นเรียนกลับได้
  • วัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนทางโรงเรียน ฯ จะเป็นผู้จัดเตรียมให้ทั้งหมด
  • รายละเอียดวันและเวลาเรียนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02-002-2814 หรือ โทร. 086-900-9396 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 17.30 น. เวลาทำการปกติ