หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้รับพื้นฐานความรู้และทักษะที่จำเป็นในการ แกะสลักอย่างละเอียดทุกขั้นตอน และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดตกแต่งประดับจาน ให้ดูสวยงาม และเพิ่มคุณค่าให้กับอาหารจานนั้น ๆ

รายการแกะสลักที่เรียนมีดังนี้:

ครั้งที่ 1:

1. แตงล้านใบพริ้ว

2. แตงล้านใบฉลุ

3. แตงล้านใบหยักริม

4. แตงล้านใบเฟิร์น

ครั้งที่ 2:

5. แตงกวาดอกทิวลิป

6. แตงกวาดอกลิลลี่

7. แดงกวาดอกบัว

8. แตงกวาดอกกระทกรก

ครั้งที่ 3:

9. แครอทดอกดาหลา

10. แครอทดอกลั่นทม

11. แครอทดอกดาวกระจาย

12. แครอทดอกกระเจียว

ครั้งที่ 4:

13. ตัวผีเสื้อ

14. แครอทดอกผีเสื้อ

15. พริกชี้ฟ้าดอกตรีชวา

16. ต้นหอมใบม้วน

ครั้งที่ 5:

17. มะเขือเปราะลายดอกจันทร์

18. แครอทลายรวงข้าว

19. แครอทลายรักเร่

20. แครอทลายกลีบบัว

รายละเอียด:

รายการแกะสลัก 20 รายการ ระยะเวลาในการเรียน 5 ครั้ง อัตราค่าเรียน 9,000 บาท

  • ผู้เรียนสามารถนำผลงานในชั้นเรียนกลับได้
  • วัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนทางโรงเรียน ฯ จะเป็นผู้จัดเตรียมให้ทั้งหมด
  • เมื่อเรียนจบหลักสูตรผู้เรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 1 ใบ
  • รายละเอียดวันและเวลาเรียนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02-002-2814 หรือ โทร. 086-900-9396 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 17.30 น. เวลาทำการปกติ

สอบถามตารางเรียนเพิ่มเติม

02-002-2814 และ 086-900-9396

หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้รับพื้นฐานความรู้และทักษะที่จำเป็นในการ แกะสลักอย่างละเอียดทุกขั้นตอน และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดตกแต่งประดับจาน ให้ดูสวยงาม และเพิ่มคุณค่าให้กับอาหารจานนั้น ๆ

รายการแกะสลักที่เรียนมีดังนี้:

ครั้งที่ 1:

1. แตงล้านใบพริ้ว

2. แตงล้านใบฉลุ

3. แตงล้านใบหยักริม

4. แตงล้านใบเฟิร์น

ครั้งที่ 2:

5. แตงกวาดอกทิวลิป

6. แตงกวาดอกลิลลี่

7. แดงกวาดอกบัว

8. แตงกวาดอกกระทกรก

ครั้งที่ 3:

9. แครอทดอกดาหลา

10. แครอทดอกลั่นทม

11. แครอทดอกดาวกระจาย

12. แครอทดอกกระเจียว

ครั้งที่ 4:

13. ตัวผีเสื้อ

14. แครอทดอกผีเสื้อ

15. พริกชี้ฟ้าดอกตรีชวา

16. ต้นหอมใบม้วน

ครั้งที่ 5:

17. มะเขือเปราะลายดอกจันทร์

18. แครอทลายรวงข้าว

19. แครอทลายรักเร่

20. แครอทลายกลีบบัว

รายละเอียด:

รายการแกะสลัก 20 รายการ ระยะเวลาในการเรียน 5 ครั้ง อัตราค่าเรียน 9,000 บาท

  • ผู้เรียนสามารถนำผลงานในชั้นเรียนกลับได้
  • วัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนทางโรงเรียน ฯ จะเป็นผู้จัดเตรียมให้ทั้งหมด
  • เมื่อเรียนจบหลักสูตรผู้เรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 1 ใบ
  • รายละเอียดวันและเวลาเรียนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02-002-2814 หรือ โทร. 086-900-9396 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 17.30 น. เวลาทำการปกติ

สอบถามตารางเรียนเพิ่มเติม

02-002-2814 และ 086-900-9396