หลักสูตรนี้เป็นการนำเอาการแกะสลักผักและผลไม้มารวมไว้ด้วยกัน ผู้เรียนสามารถนำความรู้ในงานแกะสลักไปประยุกต์ใช้กับ ผักผลไม้อีกนานาชนิด ตามความต้องการของผู้เรียน

รายการแกะสลักที่เรียนมีดังนี้:

ครั้งที่ 1:

– แตงล้านใบพริ้ว

– แตงล้านใบฉลุ

– แตงล้านใบหยักริม

– แตงล้านใบเฟิร์น

ครั้งที่ 2:

– แตงกวาดอกทิวลิป

– แตงกวาดอกลิลลี่

– แดงกวาดอกบัว

– แตงกวาดอกกระทกรก

ครั้งที่ 3:

– พริกชี้ฟ้าดอกตรีชวา

– แครอทดอกดาหลา

– แครอทดอกลั่นทม

– แครอทดอกดาวกระจาย

ครั้งที่ 4:

– ตัวผีเสื้อ

– แครอทดอกผีเสื้อ

– แครอทดอกกระเจียว

ครั้งที่ 5:

– มะเขือเปราะลายดอกจันทร์

– มะเขือเปราะลายดาว

– มะเขือเปราะลายการะเวก

ครั้งที่ 6:

– แครอทลายรักเร่เกสรซ้อน

– แครอทลายรวงข้าว

– แครอทลายรักเร่

– แครอทลายกลีบบัว

ครั้งที่ 7:

– ลงลายน้ำเต้าทั้งลูก ลายรักเร่

ครั้งที่ 8:

– ชุดผลไม้

– ชมพู่ดอกบัว

– องุ่นสดไส้แตงโม

– มะละกอดอกบัว

– แตงโมลูกเชอร์รี่

รายละเอียด:

ระยะเวลาในการเรียน 8 ครั้ง อัตราค่าเรียน 15,000 บาท

  • ผู้เรียนสามารถนำผลงานในชั้นเรียนกลับได้
  • วัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนทางโรงเรียน ฯ จะเป็นผู้จัดเตรียมให้ทั้งหมด
  • เมื่อเรียนจบหลักสูตรผู้เรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 1 ใบ
  • รายละเอียดวันและเวลาเรียนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02-002-2814 หรือ โทร. 086-900-9396 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 17.30 น. เวลาทำการปกติ

สอบถามตารางเรียนเพิ่มเติม

02-002-2814 และ 086-900-9396

หลักสูตรนี้เป็นการนำเอาการแกะสลักผักและผลไม้มารวมไว้ด้วยกัน ผู้เรียนสามารถนำความรู้ในงานแกะสลักไปประยุกต์ใช้กับ ผักผลไม้อีกนานาชนิด ตามความต้องการของผู้เรียน

รายการแกะสลักที่เรียนมีดังนี้:

ครั้งที่ 1:

– แตงล้านใบพริ้ว

– แตงล้านใบฉลุ

– แตงล้านใบหยักริม

– แตงล้านใบเฟิร์น

ครั้งที่ 2:

– แตงกวาดอกทิวลิป

– แตงกวาดอกลิลลี่

– แดงกวาดอกบัว

– แตงกวาดอกกระทกรก

ครั้งที่ 3:

– พริกชี้ฟ้าดอกตรีชวา

– แครอทดอกดาหลา

– แครอทดอกลั่นทม

– แครอทดอกดาวกระจาย

ครั้งที่ 4:

– ตัวผีเสื้อ

– แครอทดอกผีเสื้อ

– แครอทดอกกระเจียว

ครั้งที่ 5:

– มะเขือเปราะลายดอกจันทร์

– มะเขือเปราะลายดาว

– มะเขือเปราะลายการะเวก

ครั้งที่ 6:

– แครอทลายรักเร่เกสรซ้อน

– แครอทลายรวงข้าว

– แครอทลายรักเร่

– แครอทลายกลีบบัว

ครั้งที่ 7:

– ลงลายน้ำเต้าทั้งลูก ลายรักเร่

ครั้งที่ 8:

– ชุดผลไม้

– ชมพู่ดอกบัว

– องุ่นสดไส้แตงโม

– มะละกอดอกบัว

– แตงโมลูกเชอร์รี่

รายละเอียด:

ระยะเวลาในการเรียน 8 ครั้ง อัตราค่าเรียน 15,000 บาท

  • ผู้เรียนสามารถนำผลงานในชั้นเรียนกลับได้
  • วัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนทางโรงเรียน ฯ จะเป็นผู้จัดเตรียมให้ทั้งหมด
  • เมื่อเรียนจบหลักสูตรผู้เรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 1 ใบ
  • รายละเอียดวันและเวลาเรียนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02-002-2814 หรือ โทร. 086-900-9396 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 17.30 น. เวลาทำการปกติ

สอบถามตารางเรียนเพิ่มเติม

02-002-2814 และ 086-900-9396